EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakao a čokoláda

Kakao a čokoláda

Evropská unie (EU) definuje řadu zvláštních společných pravidel pro kakaové a čokoládové výrobky, která doplňují právní předpisy použitelné na potraviny. Tato pravidla se týkají složení, prodejních názvů, označování a obchodní úpravy.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ESze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato směrnice harmonizuje označování kakaových a čokoládových výrobků a stanovuje definice těchto výrobků, aby tak spotřebitelům umožnila činit zasvěcená rozhodnutí. Touto směrnicí nejsou dotčena obecná ustanovení týkající se označování potravin.

Dotčené výrobky

Tato směrnice se uplatňuje na kakaové a čokoládové výrobky určené k lidské spotřebě ve smyslu přílohy I směrnice.

Složení

Tato směrnice přijímá složení kakaových a čokoládových výrobků. Zejména v případě některých výrobků určuje minimální procentuální hodnotu kakaového másla, kterou lze použít. Stanovuje též možnost používat rostlinné tuky, a sice v množství, které nepřesahuje 5 % konečného výrobku. Rostlinné tuky (jiné než kakaové máslo), které lze použít, jsou uvedeny v příloze II směrnice.

Označování

Pod jedním z následujících názvů (viz příloha I směrnice) lze na trh uvádět pouze výrobky vyrobené podle pravidel pro složení, která stanovuje tato směrnice:

 • kakaové máslo;
 • kakaový prášek, kakao;
 • kakao se sníženým obsahem tuku, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku;
 • čokoláda v prášku;
 • čokoláda k přípravě nápoje, slazené kakao, slazený kakaový prášek (název je případně doplněn výrazem se sníženým obsahem tuku;
 • čokoláda (případně doplněn výrazy rýže nebo vločky, poleva a gianduja);
 • mléčná, smetanová nebo mléčná čokoláda s odstředěným mlékem (název je případně doplněn výrazy rýže nebo vločky, poleva a gianduja);
 • mléčná čokoláda na vaření;
 • bílá čokoláda;
 • plněná čokoláda;
 • chocolate a la taza;
 • chocolate familiar a la taza;
 • čokoládové bonbóny.

Označení kakaových a čokoládových výrobků může obsahovat další informace. Například označení čokoládových výrobků s obsahem rostlinných tuků jiných než kakaové máslo musí ve stejném zorném poli jako seznam složek obsahovat údaj kromě kakaového másla obsahuje rostlinné tuky a musí být od něj zřetelně oddělen.

Označení čokolády v prášku, slazeného kakaa, stejně jako čokolády, mléčné čokolády, mléčné čokolády na vaření, chocolate a la taza a chocolate familiar a la taza musí obsahovat údaj o celkovém obsahu kakaové sušiny. Kromě toho musí označení tukuprostého kakaa a čokolády v prášku a kakaa a čokolády v prášku se sníženým obsahem tuku obsahovat údaj o obsahu kakaového másla.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/36/ES

3. 8. 2000

-

Úř. věst. L 197 ze dne 3. 8. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2000

Následné změny a úpravy směrnice 2000/36/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1021/2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES, 2000/36/ES a směrnice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi (Úř. věst. L 287 ze dne 29.10.2013).

Poslední aktualizace: 20.05.2014

Top