EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Primární právo Evropské unie

Primární právo Evropské unie

 

PŘEHLED:

Primární právo EU

CO JE PRIMÁRNÍ PRÁVO?

KLÍČOVÉ BODY

Primární právo, známé též jako primární zdroje, je odvozeno od:

 • 1.

  zakládajících smluv

 • 2.

  pozměňujících smluv

 • 3.

  smluv o přistoupení

 • 4.

  protokolů připojených k uvedeným smlouvám

 • 5.

  dodatkových dohod, kterými se mění určité oddíly zakládajících smluv

 • 6.
 • 7.

  obecných zásad stanovených Soudním dvorem Evropské unie (SDEU). Soudní dvůr Evropské unie může smlouvy vykládat, ale nerozhoduje o jejich platnosti.

Působnost primárního práva:

 • zeměpisná: země EU, některé ostrovy a zámořská území, jako jsou francouzské zámořské departementy, a území, jejichž zahraniční věci jsou spravovány členským státem, jako v případě Gibraltaru a Spojeného království (1),
 • časová: od okamžiku, kdy smlouva vstoupí v platnost.

KONTEXT

Kromě primárního práva je právo EU založeno na sekundárních a subsidiárních zdrojích:

Nedílnou součástí práva EU jsou také mezinárodní dohody se zeměmi mimo EU a s mezinárodními organizacemi. Tyto dohody jsou oddělené od primárního práva a sekundárního práva a tvoří kategorii zvláštního práva. Podle některých rozsudků SDEU mohou mít přímý účinek a mají větší právní sílu než sekundární právní předpisy, které s nimi proto musejí být v souladu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie – Smlouva o Evropské unii (Konsolidované znění) – Smlouva o Evropské unii (Konsolidované znění) – Protokoly – Přílohy Smlouvy o fungování Evropské unie – Prohlášení připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu podepsanou dne 13. prosince 2007 – Srovnávací tabulky (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 1–388)

Poslední aktualizace 13.03.2020(1) Spojené království dne 1. února 2020 vystoupilo z Evropské unie a stalo se třetí zemí (zemí mimo EU).

Top