EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agentura EU pro základní práva (FRA)

Agentura EU pro základní práva (FRA)

Nařízení Rady (ES) 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

PŘEHLED

Agentura pro základní práva poskytuje orgánům EU a vládám jejích zemí pomoc při prosazování práva EU v oblasti základních práv.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje specializovaný evropský orgán pro základní práva - agenturu - a stanoví její hlavní úkoly a cíle, náplň činnosti a vnitřní řízení.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení definuje činnost agentury následovně:

poskytuje pomoc a odborné znalosti o otázkách základních práv orgánům a zemím EU, aby měly jistotu, že činnost, kterou provádějí, a zákony, které schvalují, jsou v souladu s těmito právy,

sestavuje stanoviska určená vládám a orgánům EU buď z vlastního podnětu, nebo na jejich žádost (například jestli jsou jejich činnosti nebo legislativní návrhy v souladu se základními právy),

shromažďuje, analyzuje a šíří spolehlivé a srovnatelné informace o konkrétních dopadech činnosti EU na základní práva lidí,

provádí vědecké výzkumy a šetření o základních právech,

vydává publikace na konkrétní témata určené orgánům EU a vládám jejích zemí v souvislosti s prováděním právních předpisů o základních právech,

zveřejňuje výroční zprávu o problematice základních práv, na niž se vztahují oblasti činnosti agentury, a rovněž upozorňuje na příklady osvědčených postupů,

vypracovává komunikační strategie nebo kampaně a podporuje dialog s občanskou společností za účelem zvyšování povědomí veřejnosti o základních právech,

navrhuje mechanismy na posilování těchto práv.

Agentura se ovšem nezabývá jednotlivými stížnostmi.

Pětileté plány činnosti

Činnosti agentury vycházejí z víceletého programového rámce přijatého Radou EU, který se stanoví na období pěti let a v souladu s prioritami EU určuje tematické oblasti činnosti agentury.

Ty musí zahrnovat „boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci“.

Spolupráce s dalšími orgány

Agentura musí udržovat úzké vztahy zejména s:

vládami zemí EU a skupinami občanské společnosti, jako je Platforma pro základní práva,

kandidátskými zeměmi usilujícími o vstup do EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 23. února 2007.

KONTEXT

Agentura nahradila svého předchůdce - Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie - a převzala jeho povinnosti. Její sídlo je ve Vídni.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 168/2007

23. 2. 2007

-

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1-14

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady č. 252/2013/EU ze dne 11. března 2013, kterým se stanoví víceletý rámec na roky 2013-2017 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (Úř.věst. L 79, 21.3.2013, s. 1-3)

Poslední aktualizace 30.07.2015

Top