EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obchod s embryi skotu uvnitř EU a jejich dovoz

Obchod s embryi skotu uvnitř EU a jejich dovoz

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 89/556/EHS – veterinární podmínky pro obchod s embryi skotu uvnitř EU a jejich dovoz ze zemí mimo EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví veterinární podmínky pro obchod s embryi domácího skotu mezi zeměmi EU a jejich dovoz ze zemí mimo EU.
 • Jejím cílem je snížit tímto způsobem riziko šíření chorob zvířat.

KLÍČOVÉ BODY

 • Embrya pro obchod uvnitř EU musí splňovat podmínky týkající se početí, odběru, produkce, ošetření, skladování a certifikace. Během přepravy musí být doprovázena osvědčením o zdravotní nezávadnosti, které potvrzuje, že jsou v souladu s touto směrnicí.
 • Směrnice předpokládá systém pro schvalování týmů pro odběr a produkci embryí v zemích EU a v zemích mimo EU. Každý tým je registrován příslušným orgánem dané země a obdrží veterinární registrační číslo.
 • Seznam týmů pro odběr a produkci embryí každá země EU pravidelně aktualizuje. Potom se odesílá ostatním zemí EU a zveřejňuje.
 • Dovoz embryí ze zemí mimo EU je omezen na embrya:
  • ze zemí uvedených v souladu s postupem podle článku 18 směrnice s ohledem na určitá kritéria, například
   • zdravotní stav dobytka,
   • informace o nakažlivých chorobách,
   • prevence nákaz zvířat a boj proti nim,
   • struktura veterinárních útvarů,
   • poskytnuté záruky,
  • odebraná nebo vyprodukovaná týmy, které byly pro odběr a produkci embryí schváleny příslušnými orgány.
 • Směrnice stanovuje opatření ochrany a kontroly v zemi odběru a v zemi určení.

Zrušení

Nařízení (EU) 2016/429 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/556/EHS s účinností od 21. dubna 2021.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 29. září 1989. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1991.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1–11)

Postupné změny směrnice 89/556/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 19–34)

Viz konsolidované znění rozhodnutí 2006/168/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Poslední aktualizace 04.05.2020

Top