Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Práce na nadnárodních projektech na regionální a místní úrovni bývala náročná a zdlouhavá a často vyžadovala, aby vlády jednotlivých států vyjednaly dvoustrannou smlouvu. Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) byla poprvé zavedena v roce 2007 na podporu meziregionální spolupráce.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

PŘEHLED

ESÚS jsou právní subjekty vytvořené s cílem usnadnit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci v Evropské unii (EU). Umožňují regionálním a místním orgánům (ale také vnitrostátním orgánům v menších nebo centralizovaných zemích) a dalším veřejným podnikům z různých členských zemí vytvořit seskupení s právní subjektivitou pro poskytování společných služeb. Členské státy musí souhlasit s účastí potenciálních členů v příslušné zemi.

V roce 2013 s cílem objasnit a usnadnit zakládání a působení ESÚS byl původní právní předpis, nařízení (ES) č. 1082/2006, pozměněn nařízením (EU) č. 1302/2013.

Úmluva, území a cíle

Cíle a úkoly ESÚS stanoví závazná úmluva o spolupráci uzavřená z iniciativy členů. ESÚS může provádět programy spolufinancované EU nebo jiné přeshraniční projekty spolupráce s financováním EU nebo bez něho. Obecně platí, že má členy nejméně ze dvou členských států, i když existují zvláštní pravidla při zapojení sousedních a zámořských zemí a území (ZZÚ). Úmluva stanoví činnosti a dobu trvání ESÚS a podmínky pro jeho rozpuštění. Platné právo, pokud jde o úmluvu, je právo země, v níž má ESÚS sídlo.

Stanovy

Stanovy určují například tyto podrobnosti:

  • orgány ESÚS, jejich kompetence a způsob práce;
  • rozhodovací postupy a pracovní jazyk nebo jazyky;
  • ujednání o provozu a zaměstnání;
  • finanční příspěvky členů, účetní, auditní a rozpočtová pravidla.

Nabývání právní subjektivity

ESÚS do 10 pracovních dnů od registrace nebo zveřejnění úmluvy a stanov v zemi, kde má sídlo, informuje Výbor regionů, který vede rejstřík ESÚS. Výbor regionů potom předá informace Úřadu pro publikace Evropské uniie, který zveřejní oznámení o zřízení ESÚS v Úředním věstníku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1082/2006

1. 8. 2006

-

Úř. věst. L 210 ze dne 31. 7. 2006

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1302/2013

21. 12. 2013Použití: 22. 6. 2014

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347,20.12.2013).

Poslední aktualizace: 16.06.2014

Top