EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajišťování hygieny potravin živočišného původu

Zajišťování hygieny potravin živočišného původu

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanovuje pro provozovatele potravinářských podniků zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Je klíčovou součástí tzv. balíčku hygienických předpisů Evropské unie z roku 2004 o právních předpisech z oblasti hygieny potravin.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a veřejného zdraví. Doplňuje nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, jehož pravidla se týkají především schvalování provozovatelů v odvětví.

Pravidla nařízení se uplatňují na nezpracované a zpracované produkty živočišného původu. Obvykle se nepoužívají na potraviny, které obsahují produkty rostlinného původu i zpracované produkty živočišného původu.

Země Evropské unie (EU) musí registrovat a v případě potřeby schvalovat zařízení manipulující s produkty živočišného původu.

Odvětvový přístup

Pravidla nařízení pro potraviny živočišného původu jsou platná pro tato hlavní odvětví: maso, plody moře, ryby a mléko. V souladu s tradičními výrobními postupy umožňuje nařízení vnitrostátním potravinářským orgánům stanovovat zvláštní podmínky pro hygienická pravidla v jednotlivých odvětvích.

V odvětví masa se tato pravidla týkají například jatek, bourání a vykostění masa, označování zdravotní nezávadnosti, stejně jako uchovávání, přepravy a zrání. V případě zvěřiny musí být myslivci (lovci) vyškoleni v oblasti zdravotní nezávadnosti a hygieny.

Pravidla pro produkty z mořských plodů a produkty rybolovu se vztahují na všechno od produkce a lov až po vybavení, zařízení, zpracování a přepravu.

Maso

Toto odvětví zahrnuje domácí kopytníky (skot, prasata, ovce a kozy), drůbež a zajícovce (domácí drůbež / králíci, zajíci a hlodavci), farmovou zvěř, volně žijící zvěř, mleté maso, masné polotovary a mechanicky oddělované/získávané maso (MOM) a masné výrobky.

Ostatní odvětví jsou tato:

  • živí mlži
  • produkty rybolovu
  • syrové mléko a mléčné výrobky
  • vejce a vaječné výrobky
  • žabí stehýnka a hlemýždi
  • tavené živočišné tuky a škvarky
  • opracované žaludky, močové měchýře a střeva
  • želatina
  • kolagen

V květnu 2013 přijala Evropská komise návrhy balíčku opatření pro další zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v zemědělsko-potravinářském řetězci.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 853/2004

20. 5. 2004

-

Úř. věst. L 139 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 853/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338,22.12.2005).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139,30.4.2004).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30. 4. 2004).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES (Úř. věst. L 157,30. 4. 2004).

Poslední aktualizace: 18.05.2014

Top