Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurojust

Glosář shrnutí

EUROJUST

Eurojust je agentura EU, která byla vytvořena v roce 2002 s cílem posílit boj proti závažnému zločinu prostřednictvím užší soudní spolupráce v rámci EU. Sídlí v Haagu. Skládá se z kolegia 28 národních členů, kteří jsou zkušenými soudci, státními zástupci nebo policisty s rovnocennými pravomocemi z každé země EU.

Článek 85 Smlouvy o fungování EU stanoví základ dalšího rozvoje Eurojustu a rozšiřuje rozsah jeho působnosti tak, aby zahrnoval závažnou trestnou činnost, která se dotýká nejen dvou nebo více zemí, ale která také vyžaduje stíhání na společném základě. Na základě řádného legislativního postupu Parlament a Rada rozhodují o struktuře, činnostech a úkolech Eurojustu, mezi něž může patřit zahájení vyšetřování nebo návrh na zahájení trestního stíhání.

Eurojust také spolupracuje se zeměmi mimo EU a dalšími orgány EU, jako je Evropská soudní síť, Europol a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

VIZ TÉŽ

Top