EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plán energetické účinnosti 2011

Plán energetické účinnosti 2011

Energetická účinnost je klíčovou složkou energetické politiky Evropské unie (EU) a účinným nástrojem v boji proti změně klimatu, v úsilí o snižování účtů za energii a ve snaze zajistit, aby se EU nemusela tolik spoléhat na externí dodavatele.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán energetické účinnosti 2011 (KOM(2011) 109 v konečném znění ze dne 8. 3. 2011).

PŘEHLED

Energetická účinnost je klíčovou složkou energetické politiky Evropské unie (EU) a účinným nástrojem v boji proti změně klimatu, v úsilí o snižování účtů za energii a ve snaze zajistit, aby se EU nemusela tolik spoléhat na externí dodavatele.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví plány na podporu hospodářství, které zohledňuje zdroje naší planety; provádí nízkouhlíkový systém; zvyšuje energetickou nezávislost EU; a posiluje zabezpečení dodávek energie.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

Tento plán je součástí cílů 20-20-20 z klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2020. Další dva cíle jsou dosáhnout do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovním z roku 1990 a zvýšit podíl energie EU z obnovitelných zdrojů na 20 % do roku 2020.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o energetické účinnosti, ekodesignu a programu Inteligentní energie - Evropa.

KLÍČOVÉ POJMY

Nejednotnost motivací popisuje běžnou situaci, kdy majitelé a nájemníci nechtějí platit za snižování energetické náročnosti pronajaté nemovitosti, neboť z výhod těží oba.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285 ze dne 31.10.2009, s. 10-35).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012, s. 1-56)

Poslední aktualizace 27.08.2015

Top