EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spolupráce EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)

Spolupráce EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Závěry Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO ZÁVĚRŮ?

 • Poskytují strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020.
 • Vycházejí z úspěchů dřívější iniciativy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2010 (ET 2010) a stanoví 4 strategické cíle, které mají pomoci každému občanovi plně realizovat svůj potenciál a vytvořit udržitelnou hospodářskou prosperitu v Evropě.

KLÍČOVÉ BODY

 • Čtyři strategické cíle jsou:
  • 1.

   Celoživotní učení a mobilita se musí stát skutečností. K tomu jsou zapotřebí systémy vzdělávání a odborné přípravy, které lépe reagují na změny a jsou otevřenější světu.

  • 2.

   Kvalita a efektivita vzdělávání a odborné přípravy se musí zlepšit tím, že se bude věnovat více pozornosti zvýšení úrovně základních dovedností, jako je schopnost psát, číst a počítat, zvýšení atraktivity matematiky, přírodních věd a technologií a posílení jazykových znalostí.

  • 3.

   Je nutné podporovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, aby všichni občané, bez ohledu na svou osobní, sociální nebo ekonomickou situaci, mohli rozvíjet v průběhu celého života specifické pracovní dovednosti.

  • 4.

   Kreativita a inovace, včetně podnikatelských schopností, by měly být podporovány na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, protože jsou klíčovou hnací silou udržitelného hospodářského rozvoje. Důležité je pomáhat lidem, aby si osvojili kompetence v oblasti digitálních technologií, a rozvíjet jejich iniciativu, podnikavost a kulturní povědomí.

 • Evropská spolupráce v rámci ET 2020 má podobu výměny informací a zkušeností v tématech, která jsou společná pro systémy vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích. Patří k nim:
  • vzájemné učení,
  • pravidelné sledování a předkládání zpráv a
  • společné referenční nástroje.
 • Stanovují se různé referenční úrovně a ukazatele, které měří pokrok v plnění různých cílů.
 • Evropská komise sleduje obecný pokrok a ve spolupráci s vnitrostátními orgány hledá způsob, jak tyto ukazatele zlepšovat.
 • Období do roku 2020 je rozděleno do řady pracovních cyklů. Pro období 2016–2020 byly stanoveny nové prioritní oblasti evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Stalo se tak formou společné zprávy, kterou přijala rada ministrů školství a Komise v listopadu 2015.

Mezi šest priorit pro období 2016–2020 patří:

 • relevantní a vysoce kvalitní dovednosti a kompetence pro zaměstnatelnost, inovace, aktivní občanství a dobré životní podmínky (např. kreativita, smysl pro iniciativu a kritické myšlení),
 • inkluzivní vzdělávání (včetně stále větší rozmanitosti účastníků vzdělávání), rovnost, nediskriminace a prosazování občanských kompetencí (např. vzájemné porozumění a demokratické hodnoty),
 • otevřenost a inovativnost vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné plným přijetím digitálního věku,
 • intenzivní podpora učitelů, školitelů a pedagogů (např. posílení náboru, výběr a postupy odborné přípravy, jakož i další profesní rozvoj),
 • transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací za účelem usnadnění učení a mobility pracovních sil (např. prostřednictvím evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality),
 • udržitelné investice (včetně využití potenciálu investičního plánu pro Evropu), kvalita a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.

KONTEXT

Podle článku 14 Listiny základních práv EU má každý „právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání“.

Další informace najdete na internetové stránce Evropské komise v části nazvané Strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020.

AKT

Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) (Úř. věst. C 119 ze dne 28.5.2009, s. 2–10)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2012 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) — „Vzdělávání a odborná příprava v inteligentní a udržitelné Evropě podporující začlenění“ (Úř. věst. C 70, 8.3.2012, s. 9–18)

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) — Nové priority evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Poslední aktualizace 29.02.2016

Top