EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požadavky na rozpočty zemí eurozóny

Požadavky na rozpočty zemí eurozóny

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/85/EU – požadavky na rozpočty zemí eurozóny

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice stanoví podrobná pravidla týkající se vnitrostátních rozpočtů. Ta jsou nutná pro zajištění toho, že vlády zemí EU budou dodržovat požadavky hospodářské a měnové unie a vyvarují se nadměrných schodků veřejných financí.

KLÍČOVÉ BODY

Vlády zemí EU musí:

Provozovat systémy veřejných účtů, které komplexně a konzistentně pokrývají všechny oblasti příjmů a výdajů. Ty musí podléhat vnitřní kontrole a nezávislému auditu.

Zveřejňovat fiskální údaje – měsíčně za centrální vládní instituce, národní vládní instituce a fondy sociálního zabezpečení a čtvrtletně za místní vládní instituce.

Zajistit, aby fiskální plánování vycházelo z realistických makroekonomických a rozpočtových prognóz za použití nejnovějších informací. Ty zahrnují nejaktuálnější prognózy Evropské komise a případně prognózy jiných nezávislých subjektů.

Uplatňovat zvláštní fiskální pravidla, která účinně podporují zajištění souladu celkového vládního rozpočtu s právními předpisy EU. Cílem je vyvarovat se nadměrného schodku a dluhu veřejných financí. Nezávislé subjekty pečlivě monitorují soulad s těmito pravidly.

Vytvořit důvěryhodný a účinný střednědobý rozpočtový rámec, kterým se stanoví přijetí nejméně tříletého horizontu fiskálního plánování. Tento rámec zahrnuje víceleté rozpočtové cíle, projekce pro každou hlavní položku výdajů a příjmů a hodnocení z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Zajistit konzistentnost a koordinaci všech účetních pravidel a postupů ve všech oblastech vládních aktivit.

Komise ve své zprávě z roku 2014 o kvalitě vnitrostátních fiskálních údajů konstatovala, že si vlády zemí EU vedou velmi dobře v dodržování lhůt pro oznamování údajů, ale že by bylo možné zlepšit úplnost tabulek s údaji o nadměrném schodku.

KONTEXT

Tato směrnice je jedním z šesti právních opatření tzv. balíčku šesti právních aktů, který vstoupil v platnost 13. prosince 2011 s cílem posílit fiskální a ekonomické řízení EU.

Po něm následoval balíček dvou právních aktů, které dále zlepšují rozpočtový dohled v eurozóně. V rámci postupu evropského semestru musí každá země používající euro do poloviny října předložit návrh svého rozpočtu Evropské komisi. Pokud Komise usoudí, že tento návrh nesplňuje pravidla o jednotné měně, může požádat o jeho revizi.

KONTEXT

Krátký průvodce novým fiskálním řízením EU

AKT

Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

Úř. věst. L 306, 23. 11. 2011, s. 41–47

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech – Vhodnost IPSAS pro členské státy (COM(2013) 114 final ze dne 6.3.2013)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2013 (COM(2014) 122 final ze dne 7.3.2014)

Poslední aktualizace 13.10.2015

Top