EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vývoz kulturních statků

Vývoz kulturních statků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

S cílem chránit evropské kulturní statky toto nařízení zajišťuje to, aby byly prováděny jednotné kontroly po jejich vývozu mimo území Evropské unie (EU) s pomocí vývozních povolení.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení poskytuje pravidla pro vývoz kulturních statků kvůli jejich ochraně. Zajišťuje provádění jednotných kontrol těchto vývozů na vnějších hranicích EU. Kategorie kulturních statků, na něž nařízení platí, jsou uvedeny v příloze I.

Vývozní povolení

 • Vyvezení kulturních statků mimo území EU se může uskutečnit pouze na základě předložení vývozního povolení. Vývozce musí o toto povolení, které vydává příslušný orgán země EU, požádat. Povolení platí po celé EU. Země EU může vývozní povolení zamítnout, pokud je zboží chráněno právními předpisy o národním kulturním pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu. Za určitých okolností může země EU povolit vývoz určitých kulturních statků bez povolení.
 • Vývozní povolení musí být předloženo společně s celním prohlášením příslušnému celnímu orgánu, pokud jsou splněny celní formality. Země EU mohou omezit počet celních orgánů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 stanoví pravidla pro sestavování, vydávání a používání vývozních povolení stanovených nařízením (ES) č. 116/2009.
 • Toto nařízení stanoví typy povolení, která lze vydávat, jejich používání a dobu platnosti. Zavádí se tři typy povolení:
  • standardní povolení – použije se běžně pro každý vývoz podléhající nařízení (ES) č. 116/2009 a platí 1 rok;
  • zvláštní otevřené povolení – zahrnuje opakovaný dočasný vývoz zvláštního kulturního statku vlastníkem za účelem použití a/nebo výstavy ve třetí zemi a platí až 5 let;
  • obecné otevřené povolení – vydává se pro muzea nebo instituce a zahrnuje jakýkoliv dočasný vývoz takových kulturních statků, které tvoří součást stálé sbírky takového muzea nebo jiné instituce, které jsou způsobilé pro pravidelný dočasný vývoz z Unie za účelem výstavy ve třetí zemi. Platí až 5 let.
 • Modely těchto tří forem jsou k dispozici v přílohách I, II a III.

Provádění

 • Při provádění tohoto nařízení si mají vnitrostátní správní orgány poskytovat vzájemnou pomoc a také spolupracovat s Evropskou komisí. Dále je nutné zavést spolupráci mezi celními a příslušnými orgány zemí EU.
 • Země EU musí zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení tohoto nařízení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (EU) č. 116/2009 je kodifikovaným zněním původního aktu (nařízení (EHS) č. 3911/92) a jeho následných změn. Používá se od 2. března 2009.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků (kodifikované znění) (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 1–7)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Seznam orgánů příslušných k vydávání vývozních povolení pro kulturní statky zveřejněný v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 (Úř. věst. C 164, 16.7.2009, s. 6–20)

Seznam celních úřadů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků zveřejněný v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 (Úr. věst. C 134, 13.6.2009, s. 9–13)

Poslední aktualizace 20.02.2017

Top