EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnější kosmetika pro Evropany

Bezpečnější kosmetika pro Evropany

Nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zajišťuje bezpečnější kosmetické přípravky v EU tím, že zpřísňuje bezpečnostní požadavky.

Zjednodušuje postupy pro společnosti a regulační orgány v odvětví.

Aktualizuje pravidla tak, aby zohledňovala nejnovější technologický vývoj, včetně možného používání nanomateriálů.

Zachovává stávající zákaz provádění zkoušek na zvířatech.

KLÍČOVÉ BODY

Zvláštní požadavky na výrobce při sepisování zprávy o bezpečnosti, kterou potřebují, pokud chtějí přípravek uvést na trh.

Nová koncepce „odpovědné osoby“pro každý přípravek:

výrobci nemohou v EU prodávat žádné přípravky, dokud nestanoví jasně identifikovanou osobu či společnost v EU v této roli,

tato osoba či společnost musí zajistit, aby výrobek splňoval veškeré příslušné bezpečnostní požadavky v souladu s právními předpisy.

Administrativní zátěž pro výrobce je snížena, jelikož své přípravky musí registrovat pouze jednou, a to na portálu pro oznamování kosmetických přípravků.

Nový požadavek na oznamování závažných nežádoucích účinků:

odpovědné osoby a distributoři jsou povinni oznámit takové účinky svým vnitrostátním orgánům,

vnitrostátní orgány se musí poté o tuto informaci podělit - společně s každou další, kterou obdrží z jiných zdrojů (uživatelé, zdravotníci) - se svými protějšky v jiných zemích EU.

Obal musí obsahovat celou řadu informací, včetně jména a adresy odpovědné osoby, obsahu, upozornění týkajících se použití a seznamu přísad.

Nová pravidla pro používání nanomateriálů.

Seznam látek, které jsou zakázány nebo podléhají omezení v souvislosti s používáním v kosmetických přípravcích.

Distributoři musí zkontrolovat, zda je označení, včetně data spotřeby a jazykových požadavků, v pořádku.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 11. července 2013.

KONTEXT

Kosmetické přípravky - bezpečnostní pravidla EU

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1223/2009

11. 7. 2013; 1. 12. 2010 (čl. 15 odst. 1 a 2, články 14, 16, 31 a 32) 11. 1. 2013 (čl. 16 odst. 3 druhý oddíl)

-

Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59-209

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 1223/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkouškách na zvířatech a zákazu uvádění na trh a o současném stavu, pokud jde o alternativní metody v oblasti kosmetických přípravků (COM(2013) 135 final ze dne 11. 3. 2013)

Poslední aktualizace 19.06.2015

Top