EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Normy EU pro přírodní minerální vody

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/54/ES – využívání a prodej přírodních minerálních vod

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje podmínky, za kterých lze v EU prodávat přírodní minerální vody, a zajišťuje jejich bezpečnost pro lidskou spotřebu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vnitrostátní orgány musí předtím, než vodě udělí status přírodní minerální vody, zajistit, aby vyhovovala právním předpisům EU. Když země EU toto uznání udělí nebo odebere, informuje Evropskou komisi.
 • Přírodní minerální voda dovážená do EU musí být certifikovaná a musí splňovat stejná kritéria jako domácí konkurence.
 • Přírodní minerální voda nesmí být nijak upravována kromě například odstranění nestabilních látek, jako jsou sloučeniny železa a síry.
 • Přírodní minerální voda u zdroje a během prodeje nesmí obsahovat parazity, různé koliformní bakterie (druhy bakterií) a další složky nebezpečné pro lidské zdraví.
 • Nádoby na přírodní minerální vodu musí být řádně uzavřeny, aby se předešlo případnému znečištění.
 • Přírodní minerální voda se smí prodávat případně podle následujících definicí:
  • přírodní minerální voda,
  • sycená* přírodní minerální voda,
  • přirozeně sycená* přírodní minerální voda,
  • přírodní minerální voda obohacená o oxid uhličitý ze zdroje.
 • Etikety musí obsahovat i následující informace:
  • podrobnosti o analytickém složení vody,
  • název a místo využívaného zřídla,
  • informace o veškerých provedených úpravách.
 • Je protiprávní uvádět přírodní minerální vodu z téhož zřídla na trh s více obchodními názvy.
 • Je protiprávní tvrdit, že voda má vlastnosti, které nevykazuje.
 • Výraz „pramenitá voda“ se může používat pouze pro vodu určenou pro lidskou spotřebu v jejím přirozeném stavu, která je plněna do lahví u zdroje a vyhovuje podmínkám pro ochranu zdraví a označování podle právních předpisů.
 • Vnitrostátní orgán, který se domnívá, že by přírodní minerální voda mohla představovat nebezpečí pro lidské zdraví, může její prodej omezit nebo zakázat. Informuje ostatní země EU a Komisi.
 • Právní předpis se nevztahuje na vodu považovanou za léčivý přípravek nebo na přírodní minerální vodu, která se používá k léčebným účelům v termálních nebo balneologických lázních.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 16. července 2009.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Přírodní minerální vody a pramenitá voda.

KLÍČOVÉ POJMY

* sycená přírodní minerální voda: voda, do níž byl přidán oxid uhličitý (CO2) jiného původu, než je ložisko, z něhož voda pochází.

* přirozeně sycená přírodní minerální voda: voda, která má po případné dekantaci a naplnění do lahví stejný obsah CO2 jako u zdroje. To bere případně v úvahu zavedení takového množství CO2 ze stejného ložiska, které odpovídá jeho ztrátě v průběhu zpracování.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění) (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Poslední aktualizace 12.04.2016

Top