EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reklama na tabákové výrobky a sponzorství

Reklama na tabákové výrobky a sponzorství

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/33/ES o reklamě na tabákové výrobky a sponzorství

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice reguluje tabákovou* reklamu* a propagaci v tištěných médiích, v rozhlase, ve službách informační společnosti a prostřednictvím sponzorství v souvislosti s tabákem.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tisk a tištěné publikace: reklama je zakázána s výjimkou publikací určených výlučně pro profesionály v oblasti obchodu s tabákem nebo publikací tištěných a vydávaných mimo EU, které nejsou určeny pro čtenáře EU.
 • Rozhlas: všechny formy reklamy jsou zakázány. Pořady nesmějí být sponzorovány podniky, jejichž hlavní činností je výroba a prodej tabáku.
 • Sponzorství: je zakázáno pro všechny akce a činnosti, které se týkají nebo konají ve více než jedné zemi EU. Zákaz se rozšiřuje na bezplatné rozdělování tabákových výrobků.
 • Zákonnost směrnice byla v prosinci 2006 potvrzena Soudním dvorem Evropské unie.
 • V květnu 2008 vydala Evropská komise zprávu o provádění směrnice.
 • Další pravidla pro audiovizuální mediální služby doplňují směrnici tím, že zakazují reklamu a umísťování tabákových výrobků v televizi a prostřednictvím služeb na vyžádání (např. služeb, které divákům umožňují sledovat určitý pořad, kdy chtějí, protože je například dostupný na internetových stránkách subjektu televizního vysílání).
 • Mimoto nezávazné doporučení Rady vybízí vlády EU, aby přijaly různá opatření k omezení reklamy v jejich zemích, včetně:
  • zákazu propagačních praktik, jako je nabízení popelníků, zapalovačů a slev,
  • zákazu místní tabákové reklamy na billboardech, v místech prodeje nebo v kinech,
  • požadavku na výrobce, dovozce a velké prodejce poskytovat informace o výdajích za reklamu, marketing, sponzorství a propagační kampaně, které právní předpisy EU nezakazují.
 • Směrnice 2014/40/EU rozšířila pravidla EU o tabákové reklamě a propagaci tabáku na elektronické cigarety.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 20. června 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 3. července 2005.

* KLÍČOVÉ POJMY

Tabákové výrobky: veškeré výrobky určené ke kouření, šňupání, nasávání nebo žvýkání, pokud i jen částečně obsahují tabák.

Reklama: jakákoli forma obchodního sdělení, která má za cíl přímo či nepřímo propagovat tabákové výrobky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 16–19)

Postupné změny a opravy směrnice 2003/33/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1–24)

Konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1–38)

Konsolidované znění

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku (Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

Poslední aktualizace 25.07.2016

Top