EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost práce — ruční manipulace s břemeny

Cílem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v Evropské unii (EU) byli chráněni před riziky spojenými s ruční manipulací s břemeny*.

AKT

Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v Evropské unii (EU) byli chráněni před riziky spojenými s ruční manipulací s břemeny*.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

KLÍČOVÉ BODY

Zaměstnavatelé by se měli vynasnažit, aby se vyhnuli potřebě ruční manipulace zaměstnanců s břemeny.

Pokud je ruční manipulace nevyhnutelná, zaměstnavatel změní způsob organizace práce nebo zaměstnancům poskytne takové prostředky, aby omezil riziko při ruční manipulaci, a to následovně:

 • uspořádání pracovišť tak, aby tato manipulace byla co nejbezpečnější,
 • vyhodnocení, pokud možno s předstihem, zdravotních a bezpečnostních podmínek typu dané práce, a zejména vlastností břemen,
 • vyloučení nebo snížení rizika, zejména poškození páteře, tím, že přijme patřičná opatření, přičemž vezme zejména v úvahu pracovní prostředí a danou činnost,
 • zajištění toho, aby zaměstnanci měli informace o hmotnosti a rozdělení hmotnosti břemene, a
 • zajištění patřičné odborné přípravy, projednání a účasti zaměstnanců v oblasti manipulace s břemeny a potenciálních rizik.

Poškození páteře hrozí, pokud je břemeno:

 • příliš těžké nebo příliš velké,
 • neskladné nebo obtížně uchopitelné,
 • vratké nebo by se mohl jeho obsah přemístit,
 • umístěné způsobem, že s ním musí být manipulováno daleko od těla nebo s nakláněním či vytáčením trupu, nebo
 • pokud by v důsledku svých vlastností mohlo způsobit zranění, zejména v případě nárazu.

Tělesná námaha může představovat riziko, pokud:

 • je vyčerpávající,
 • je dosahována pouze otáčením trupu,
 • mohla by způsobit prudký pohyb břemene nebo
 • je vykonávána tělem ve vratkém postoji.

Pracovní prostředí může zvýšit riziko, pokud:

 • pro výkon dané činnosti není dostatek prostoru,
 • podlaha je nerovná, nestabilní nebo kluzká,
 • prostředí brání v manipulaci s břemeny v bezpečné výšce nebo neumožňuje zaměstnanci zaujmout správnou polohu nebo
 • teplota, vlhkost nebo větrání jsou nevyhovující.

Činnost může představovat riziko, zahrnuje-li jeden nebo více z těchto nároků:

 • nadměrná fyzická námaha zatěžující zejména páteř,
 • nedostatečný tělesný odpočinek nebo doba na zotavení,
 • příliš velké vzdálenosti zvedání, snášení nebo přemisťování nebo
 • pracovní tempo udávané pracovním postupem, který zaměstnanec nemůže změnit.

Zaměstnanec může být ohrožen, jestliže:

 • je tělesně nezpůsobilý pro výkon daného úkolu,
 • je nevhodně oblečen nebo
 • nemá dostatečné nebo vhodné znalosti nebo školení.

KLÍČOVÝ POJEM

* Ruční manipulace s břemeny: pro účely této směrnice přepravování nebo nošení břemene, včetně zvedání, pokládání, sunutí, tahání, nošení nebo přemisťování břemene, které zahrnuje riziko, zejména poškození páteře.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 12. června 1990.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 90/269/EHS

12. 6. 1990

31. 12. 1992

Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9-13

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. 165, 27.6.2007, s. 21-24

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top