EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajištění kvality odborného vzdělávání a přípravy (OVP)

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality je jednou z řady evropských iniciativ na podporu mobility pracovníků. Pomáhá zemím podporovat a monitorovat zlepšování jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

AKT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (Úřední věstník C 155 ze dne 8.7.2009, s. 1-10).

PŘEHLED

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality je jednou z řady evropských iniciativ na podporu mobility pracovníků. Pomáhá zemím podporovat a monitorovat zlepšování jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Toto doporučení zavádí evropský referenční rámec pro zajišťování kvality. Je to nástroj se společnými evropskými referencemi. Vnitrostátní orgány na dobrovolném základě mohou využívat aspekty, které považují za užitečné pro rozvíjení, zlepšování, vedení a hodnocení kvality jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

KLÍČOVÉ BODY

  • Rámec zahrnuje čtyřfázový cyklus plánování, provádění, evaluace či hodnocení, přezkoumávání či revize systémů OVP.
  • Každá fáze zahrnuje kritéria kvality a orientační deskriptory, které mají vnitrostátním orgánům pomáhat stanovovat cíle a standardy a provádět přezkumy.
  • Referenční ukazatele, jako jsou investice do odborné přípravy učitelů, mají pomáhat hodnotit a zlepšovat kvalitu systémů OVP.
  • Vnitrostátním orgánům se doporučuje, aby se aktivně zapojily do rámce a dále rozvíjely společné zásady, referenční kritéria, ukazatele a pokyny.
  • Národní referenční místa pro zajišťování kvality informují zúčastněné subjekty o aktivitách sítě rámce, podporují a rozvíjejí jeho činnost a pomáhají hodnotit jeho úspěchy.
  • Vnitrostátní orgány by každé 4 roky měly přezkoumat proces provádění.

V květnu 2014 vlády zemí EU zhodnotily pokrok, kterého bylo v zajištění kvality odborné přípravy a vzdělávání dosaženo, a shodly se na potřebě dalšího zlepšování v této oblasti.

KONTEXT

Toto doporučení by mělo napomoci modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy a zajistit, aby lidé neodcházeli ze vzdělávání bez kvalifikace. Jeho cílem je také zlepšit vzájemný vztah mezi vzděláváním, odbornou přípravou a zaměstnáním.

Více informací je k dispozici zde:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (COM(2014) 30 final ze dne 28. 1. 2014) .

Závěry Rady ze dne 20. května 2014 o zajišťování kvality na podporu vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 183 ze dne 14.6.2014, s. 30-35).

Poslední aktualizace 30.07.2015

Top