EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Celoživotní učení – klíčové schopnosti

Celoživotní učení – klíčové schopnosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení 2006/962/ES o klíčových schopnostech pro celoživotní učení

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Vyzývá vlády EU, aby výuku a učení klíčových schopností zařadily do strategií celoživotního učení. Toto doporučení uvádí osm klíčových schopností, které jsou ve znalostní společnosti zásadní pro každého člověka.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto je oněch osm klíčových schopností:
 • 1.

  Komunikace v mateřském jazyce: schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v ústní i písemné formě.

 • 2.

  Komunikace v cizím jazyce: jako výše, ale zahrnuje zprostředkování (tj. shrnutí, parafrázování, tlumočení či překlad) a pochopení jiných kultur.

 • 3.

  Matematická schopnost a schopnosti v oblasti vědy a technologií: spolehlivé zvládnutí základních početních úkonů, pochopení přírody a schopnost uplatňovat znalosti a technologie v reakci na potřeby lidí (například v lékařství, dopravě nebo komunikaci).

 • 4.

  Schopnost práce s digitálními technologiemi: jisté a kritické používání informačních a komunikačních technologií pro práci, zábavu a komunikaci.

 • 5.

  Schopnost učit se: schopnost efektivně řídit vlastní učení, a to jak samostatně, tak v rámci skupin.

 • 6.

  Sociální a občanské schopnosti: schopnost efektivně a konstruktivně se účastnit na společenském a pracovním životě a mít aktivní a demokratickou účast, zejména ve stále různorodějších společnostech.

 • 7.

  Smysl pro iniciativu a podnikavost: schopnost převádět myšlenky do praxe za pomoci tvořivosti, schopnosti zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty.

 • 8.

  Kulturní povědomí a vyjádření: schopnost uznat důležitost tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění.

 • Evropská komise:
  • podporuje snahy jednotlivých zemí týkající se rozvoje jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy,
  • používá uvedených osm klíčových schopností pro usnadnění společného učení ve skupinách (tzv. peer learning) a výměnu osvědčených postupů,
  • podporuje větší využívání uvedených 8 klíčových schopností v souvisejících politikách EU,
  • každé dva roky předloží zprávu o dosaženém pokroku.
 • V roce 2009 EU schválila nový strategický program pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) až do roku 2020. Tento program nahradil dřívější ET 2010. Poukázal na to, že je nutné, aby se celoživotní učení a mobilita staly skutečností. K tomu jsou zapotřebí systémy vzdělávání a odborné přípravy, které lépe reagují na změny a jsou otevřenější světu.
 • V roce 2014 program Erasmus+ převzal program celoživotního učení a šest dalších, dříve samostatných programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

KONTEXT

Ve stále globalizovanějším světě jednotlivci potřebují širokou škálu dovedností, aby se v rychle se měnícím prostředí přizpůsobili a obstáli. Původní program celoživotního učení měl lidem nabídnout příležitosti věnovat se učení v kterékoli fázi jejich života.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10–18)

Poslední aktualizace 10.10.2016

Top