EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boloňský proces: vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

Boloňský proces: vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

Boloňský proces, zahájený Boloňskou deklarací (1999) a posuzovaný jednou za tři roky na ministerských konferencích, usiluje o zavedení srovnatelnějšího, slučitelnějšího a jednotnějšího systému evropského vysokoškolského vzdělávání.

AKT

Boloňská deklarace ze dne 19. června 1999 - společná deklarace evropských ministrů školství (nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Boloňský proces, zahájený Boloňskou deklarací (1999) a posuzovaný jednou za tři roky na ministerských konferencích, usiluje o zavedení srovnatelnějšího, slučitelnějšího a jednotnějšího systému evropského vysokoškolského vzdělávání.

KLÍČOVÉ BODY

  • Jeho cílem je vytvořit systém akademických titulů, které jsou snadno rozeznatelné a srovnatelné, podporovat mobilitu studentů, učitelů a výzkumných pracovníků a zajištit vysokou kvalitu učení a výuky.
  • Hlavní oblasti pozornosti procesu zahrnují celoživotní učení, zaměstnatelnost, financování, struktury titulů, mezinárodní otevřenost, sběr údajů a zajišťování kvality.
  • Prvotním cílem během prvních deseti let procesu bylo vytvořit Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA), který byl zaveden v roce 2010 Budapešťsko-vídeňskou deklarací. V dalším desetiletí se cíle budou točit kolem konsolidace EHEA.
  • Proces v současnosti probíhá ve 48 zemích, které společně s Evropskou komisí tvoří členy boloňského procesu.
  • Proces není na vládách jednotlivých států ani na univerzitách vynucován. Jedná se spíše o mezivládní, dobrovolné rozhodnutí každé signatářské země provést reformu svého vzdělávacího systému.
  • Boloňský proces měl dosud nevídaný úspěch v regionální přeshraniční spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání a přilákal pozornost jiných části světa. Vytváření dialogu s partnery z celého světa se tak stalo cílem pro posílení procesu. Rada rovněž zdůrazňuje tento bod ve svých závěrech z roku 2014 o globálním rozměru evropského vysokoškolského vzdělávání.
  • Poslední ministerská konference se konala v arménském Jerevanu ve dnech 14. a 15. května 2015. Další ministerská konference je plánována na rok 2018 ve Francii.

KONTEXT

Signatářské země Evropské kulturní úmluvy (1954) jsou způsobilé ke členství v EHEA, pokud prohlásí, že mají záměr začlenit cíle boloňského procesu do svého systému vysokoškolského vzdělávání. Měly by rovněž poskytnout informace o tom, jak budou provádět zásady a cíle.

Boloňský proces je v souladu s cíli rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu EU a její strategii Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce EHEA.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2015: zpráva o provádění boloňského procesu

Závěry Rady o globálním rozměru evropského vysokoškolského vzdělávání (Úř. věst. C 28 ze dne 31. 1. 2014, s. 2-5).

Poslední aktualizace 23.07.2015

Top