EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice – evropská síť pro informace o systémech a politikách vzdělávání

Eurydice – evropská síť pro informace o systémech a politikách vzdělávání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Usnesení Rady a ministrů školství o informační síti o vzdělávání Eurydice

CO JE CÍLEM TOHOTO USNESENÍ?

Usiluje o posílení a rozvoj sítě Eurydice, která poskytuje informace o vnitrostátních a evropských strukturách, systémech a vývoji v oblasti vzdělávání.

KLÍČOVÉ BODY

  • Síť Eurydice slouží jako obrovský zdroj srovnatelných informací o evropských vzdělávacích systémech a politikách a široké škály srovnávacích analýz o různých tématech vzdělávacích systémů. Síť podporuje evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a celoživotního učení vycházející z faktických poznatků.
  • Síť Eurydice nyní tvoří 42 národních oddělení nacházejících se ve všech 38 zemích zapojených do programu Erasmus+.
  • Informace, které poskytují národní oddělení Eurydice, se mimo jiné týkají oficiálních dokumentů, jako jsou zákony, výnosy, nařízení a doporučení. Ústřední oddělení Eurydice (se sídlem v Bruselu) tyto informace spojí s dalšími zdroji údajů – jako jsou statistické údaje z Eurostatu, databáze UOE (společná databáze Unesco, OECD a Eurostatu) a výsledky mezinárodních vzdělávacích průzkumů – s cílem připravit finální zprávy.
  • Prostřednictvím své práce má Eurydice za cíl podporovat porozumění, spolupráci, důvěru a mobilitu na evropské a mezinárodní úrovni. Síť tvoří národní oddělení lokalizovaná v evropských zemích a koordinuje ji Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EU (EACEA).
  • Všechny publikace Eurydice jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách Eurydice nebo na vyžádání v tištěné podobě.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Usnesení Rady a ministrů školství zasedajících v Radě ze dne 6. prosince 1990 o síti Eurydice pro informace ve vzdělávání v Evropském společenství (Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s. 23–24)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

Poslední aktualizace 11.07.2016

Top