EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informování zaměstnanců o jejich pracovních podmínkách

Informování zaměstnanců o jejich pracovních podmínkách

V Evropské unii (EU) existuje obecná povinnost, podle které musí být každému zaměstnanci předán dokument obsahující údaje o základních náležitostech jeho pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.

AKT

Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.

PŘEHLED

V Evropské unii (EU) existuje obecná povinnost, podle které musí být každému zaměstnanci předán dokument obsahující údaje o základních náležitostech jeho pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zajišťuje, aby zaměstnavatelé poskytovali zaměstnancům určité základní informace, například:

  • označení stran a místo výkonu práce,
  • povaha práce,
  • datum začátku pracovní smlouvy a její trvání,
  • výše odměny,
  • běžná pracovní doba,
  • kolektivní smlouvy, kterými se řídí pracovní podmínky zaměstnance.

Směrnice se nevztahuje na zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu kratší než jeden měsíc nebo týdenní pracovní dobou méně než 8 hodin.

KLÍČOVÉ BODY

Zaměstnavatel musí dát zaměstnanci dokument obsahující požadované informace nejpozději do dvou měsíců po nástupu do práce.

Vnitrostátní předpisy jednotlivých zemí EU určují, zda pracovní smlouva existuje, a pokud ano, jaké jsou podmínky této smlouvy. Na vnitrostátních předpisech je tudíž ponechána definice pojmů „zaměstnanec“, „smlouva“ a „pracovní poměr“.

V případě, že zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec pracoval v jiné zemi EU („zaměstnanec vyslaný do ciziny“), musí tento zaměstnanec obdržet dokument, který obsahuje informace nezbytné před odjezdem. V tomto dokumentu musí být stanoveny určité dodatečné informace, například měna, ve které je odměna vyplácena, a doba trvání práce. Tato opatření neplatí, pokud doba trvání práce v zahraničí nepřesáhne jeden měsíc.

Zaměstnavatel musí dát zaměstnanci písemný dokument do jednoho měsíce od chvíle, kdy došlo ke změně podmínek.

Směrnice nebrání zemím EU zavést právní předpisy, které jsou příznivější pro zaměstnance.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 30. června 1993

KONTEXT

Nové formy práce vedly ke zvýšení počtu typů pracovního poměru. Směrnice se snaží zlepšit ochranu zaměstnanců s cílem zabránit nejistotě, pokud jde o podmínky pracovního poměru, a dosáhnout větší průhlednosti trhu práce.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Pracovní podmínky - Individuální podmínky zaměstnání.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 91/533/EHS

28. 10. 1991

30. 6. 1993

Úř. věst. L 288 ze dne 18. 10. 1991, s. 32-35

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2014/51/EU ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189) (Úř. věst. L 32, 1.2.2014, s. 32-32).

Poslední aktualizace 23.07.2015

Top