Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Flexikurita – zásadní prvek modernizace trhu práce EU

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Flexikurita – zásadní prvek modernizace trhu práce EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Obecné zásady flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty – KOM(2007) 359 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Upozorňuje na čtyři konkrétní oblasti politiky, v nichž by zaměstnavatelé i zaměstnanci mohli mít prospěch z flexikurity*. Pro první uvedené to znamená flexibilní pracovní síly. Těm druhým dává určité zabezpečení před dlouhodobou nezaměstnaností.

Sdělení představuje obecné zásady, jak těchto dvou cílů dosáhnout.

KLÍČOVÉ BODY

Politiky flexikurity lze uplatňovat prostřednictvím:

spolehlivých a flexibilních smluv, které využívají zmodernizované právní předpisy z oblasti pracovního práva a kolektivní smlouvy,

příležitostí celoživotního učení pro zaměstnance, aby se mohli rekvalifikovat a získat kvalifikaci na nová pracovní místa, která budou k dispozici,

vnitrostátních politik, které usnadňují lidem dočasně bez práce přechod do nového zaměstnání,

moderních systémů sociálního zabezpečení, které poskytují přiměřený příjem a podporují pracovní mobilitu.

Flexikurita by měla:

vyvažovat práva a povinnosti zaměstnavatelů, pracovníků, žadatelů o práci a veřejných orgánů,

přizpůsobovat se vnitrostátní situaci, zejména trhům práce a pracovněprávním vztahům,

omezit rozdíly na trhu práce mezi insidery a outsidery,

platit pro přijímání a propouštění ve společnosti a usnadnit přechody mezi pracovními místy,

prosazovat rovný přístup k zaměstnání pro muže i ženy,

podporovat důvěru a spolupráci mezi veřejnými orgány a sociálními partnery,

zajistit, aby se na souvisejících finančních nákladech a přínosech podíleli podniky, jednotlivci a veřejné rozpočty.

KONTEXT

Flexikurita je pokládána za klíčovou součást provádění strategie EU pro růst a zaměstnanost tím, že pomáhá podnikům a zaměstnancům přizpůsobit se výzvám a příležitostem globalizace.

KLÍČOVÉ POJMY

* Flexikurita: integrovaná strategie kombinující flexibilitu a jistotu na trhu práce. Jejím cílem je brát v úvahu potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty (KOM(2007) 359 v konečném znění ze dne 27.6.2007)

Poslední aktualizace 28.10.2015

Top