EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rozdělení pravomocí v Evropské unii

Rozdělení pravomocí v Evropské unii

 

PŘEHLED

EU má pouze pravomoci, které jsou jí svěřeny Smlouvami (zásada svěření pravomocí). Podle této zásady může EU jednat pouze v mezích pravomocí, které jí byly svěřeny zeměmi EU ve Smlouvách za účelem dosažení cílů v nich stanovených. Pravomoci, které EU nebyly ve Smlouvách svěřeny, zůstávají zemím EU. Lisabonská smlouva objasňuje rozdělení pravomocí mezi EU a zeměmi EU. Tyto pravomoci se dělí na 3 hlavní kategorie:

 • výlučné pravomoci,
 • sdílené pravomoci a
 • podpůrné pravomoci.

Tři hlavní typy pravomocí

 • 1.

  Výlučné pravomoci (článek 3 Smlouvy o fungování Evropské unie — SFEU): oblasti, v nichž je pouze EU schopna vytvářet právní předpisy a přijímat závazné akty. Země EU tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li EU zmocněny k provádění těchto aktů. EU má výlučnou pravomoc v těchto oblastech:

 • 3.

  Podpůrné pravomoci (článek 6 SFEU): EU může provádět pouze činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti zemí EU. Právně závazné akty EU nesmí vyžadovat harmonizaci právních předpisů zemí EU. Podpůrné pravomoci se týkají těchto oblastí politik:

Zvláštní pravomoci

EU může přijmout opatření, která mají zajistit, že země EU budou koordinovat svou hospodářskou, sociální a zaměstnaneckou politiku na úrovni EU.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU je charakterizována institucionálními zvláštnostmi, jako je omezená účast Evropské komise a Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu a vyloučení jakékoli činnosti v oblasti legislativy. Tuto politiku určuje a provádí Evropská rada (kterou tvoří hlavy států a předsedové vlád zemí EU) a Rada (skládající se ze zástupců každé země EU na úrovni ministrů). Předseda Evropské rady a vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku zastupují EU v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky.

Uplatňování pravomocí

Uplatňování pravomocí EU podléhá dvěma základním zásadám stanoveným v článku 5 Smlouvy o Evropské unii:

 • zásadě proporcionality: obsah a rozsah činnosti EU nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv,
 • zásadě subsidiarity: v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, může EU jednat pouze tehdy – a do té míry –, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě zeměmi EU, ale může jich být lépe dosaženo na úrovni EU.

Poslední aktualizace 26.01.2016

Top