EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hlasování kvalifikovanou většinou a řádný legislativní postup

 

PŘEHLED

Lisabonská smlouva usiluje o modernizaci a zlepšení procesu rozhodování Evropské unie (EU), která se rozšířila na 28 zemí. Smlouva rozšiřuje hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU a oblasti, kde Evropský parlament jedná na stejné úrovni s Radou, pokud jde o přijímání právních aktů (nařízení, směrnic a rozhodnutí) na návrh Komise (řádný legislativní postup).

NOVÉ OBLASTI POLITIKY, KDE SE HLASUJE KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU

Hlasování kvalifikovanou většinou je nyní nejběžnější formou hlasování v Radě EU a používá se u většiny jejích rozhodnutí. S Lisabonskou smlouvou kvalifikovaná většina nahrazuje jednomyslnost v mnoha nových oblastech:

opatření na kontrolu vnějších hranic, azyl a imigraci,

soudní spolupráce v občanských věcech a harmonizace v oblasti trestního práva například při definování trestných činů a trestů ve zvláště závažných oblastech trestné činnosti (např. terorismus, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování žen a dětí, obchodování s drogami, praní peněz),

vytvoření evropských práv k duševnímu vlastnictví poskytujících jednotnou ochranu práv k duševnímu vlastnictví v celé EU,

opatření na podporu sportu a kultury,

některé aspekty obchodní politiky EU (tj. v oblastech kulturních a audiovizuálních služeb, sociálních, vzdělávacích nebo zdravotních služeb a při přijímání vnitřních pravidel).

Jednomyslnost ovšem zůstává obecným pravidlem v citlivých oblastech, jako je:

harmonizace daní (přímé daně),

sociální zabezpečení a sociální ochrana,

přeshraniční aspekty rodinného práva,

Také přistupování nových zemí k EU a revize Smluv musí být odsouhlaseny všemi zeměmi EU.

VĚTŠÍ VYUŽITÍ ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU

Lisabonská smlouva přidává k oblasti působnosti řádného legislativního postupu, dříve zvaného postup spolurozhodování, dalších 40 právních základů (oblastí politiky, které vycházejí z článků Smluv) zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti nebo zemědělství. Tento postup se nyní používá u většiny věcí, kde Rada EU rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Změny

V rozšíření působnosti kvalifikované většiny došlo k několika změnám, zejména v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech (články 82 a 83 Smlouvy o fungování Evropské unie – SFEU) a sociální ochrany migrujících zaměstnanců (článek 48 SFEU).

V těchto oblastech Lisabonská smlouva zavedla tzv. mechanismus záchranné brzdy pro odklon od řádného legislativního postupu, pokud země usoudí, že základní zásady jejího systému sociálního zabezpečení nebo systému trestního soudnictví jsou přijímaným legislativním návrhem ohroženy.

Lisabonská smlouva také zavedla překlenovací ustanovení, která umožňují přejít od jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou pro přijetí aktu v dané oblasti.

Více informací:

Poslední aktualizace 24.11.2015

Top