EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 16 Smlouvy o Evropské unii

Článek 237 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 238 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 239 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 240 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 241 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 242 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 243 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ?

Stanoví úlohu, složení a fungování Rady Evropské unie, která zastupuje vlády zemí EU.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

Složení

 • Radu netvoří stálí členové.
 • Rada zasedá v 10 různých složeních, přičemž každé z těchto složení odpovídá projednávané politické oblasti. V závislosti na složení vysílá každá země svého ministra odpovědného za tuto politickou oblast.
 • Rada pro zahraniční věci má stálého předsedu – je jím vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Všem ostatním zasedáním Rady předsedá příslušný ministr země, která vykonává rotující předsednictví EU.
 • Rada pro obecné záležitosti odpovídá za zajištění souladu činností různých složení Rady a za přípravu zasedání Evropské rady.

Hlasování

 • Veškeré diskuse a hlasování v Radě probíhají veřejně.
 • Ve většině případů rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou. To obecně znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí:
  • hlasovat pro 55 % zemí (při 28 členských státech to znamená 16 zemí)
  • představujících alespoň 65 % celkového počtu obyvatel.
 • K zablokování rozhodnutí jsou zapotřebí hlasy alespoň 4 zemí představujících alespoň 35 % celkového počtu obyvatel EU.
 • V určitých citlivých otázkách, jako je zahraniční politika a daně, rozhoduje Rada jednomyslně.
 • V případě procedurálních a správních otázek stačí prostá většina zemí.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 16 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 24)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 237 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 153)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 238 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 153–154)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 239 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 154)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 240 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 154)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 241 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 242 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 243 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155)

Poslední aktualizace 11.12.2017

Top