EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Občanství EU

Občanství EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 9 Smlouvy o Evropské unii

CO JE OBČANSTVÍ EU?

Každý, kdo má státní příslušnost země EU, je automaticky občanem EU. Tato zásada je zakotvena ve smlouvách o EU a je klíčovým faktorem rozvoje evropské identity. Občanství EU nenahrazuje občanství jednotlivých zemí EU. Je doplněním tohoto občanství a dává lidem zvláštní práva.

KLÍČOVÉ BODY

Lisabonská smlouva zavedla další formu veřejné účasti: občanskou iniciativu. Ta umožňuje nejméně 1 milionu občanů z „významného počtu“ zemí EU vybídnout Komisi, aby předložila návrh v jakékoli oblasti, v níž má pravomoc navrhovat právní předpisy.

KONTEXT

Občanství EU je zakotveno v článku 20 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 9 Smlouvy o Evropské unii.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část sedmá – Ustanovení obecná a závěrečná – Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 56-57)

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 9 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 20)

Poslední aktualizace 14.01.2016

Top