EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské společenství pro atomovou energii – stupně utajení informací a bezpečnostní opatření

Evropské společenství pro atomovou energii – stupně utajení informací a bezpečnostní opatření

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (Euratom) č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Toto nařízení stanoví stupně utajení a bezpečnostní opatření, která mají chránit utajované skutečnosti Euratomu (USE), kterých se týkají články 24 a 25 Smlouvy o založení Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Mezi USE můžou patřit zprávy, údaje, dokumenty, předměty a reprodukční média.
 • Článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii uvádí informace z jaderného výzkumného programu EU, které by při vyzrazení mohly poškodit obranné zájmy zemí EU. Článek 25 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii podobně uvádí informace o patentech nebo užitných vzorech*.

KLÍČOVÉ BODY

Bezpečnostní opatření a pokyny o jejich uplatňování vydávají:

 • orgány, výbory, útvary a zařízení EU,
 • země EU a jejich orgány,
 • společné podniky,
 • jednotlivci a podniky.

Bezpečnostní úřad je zřízený Evropskou komisí, aby:

 • koordinoval a zajišťoval obecné uplatňování bezpečnostních opatření,
 • kontroloval, jak jsou tato opatření uplatňována v orgánech, výborech, útvarech a zařízeních EU,
 • kontroloval uplatňování těchto opatření zeměmi EU,
 • předkládal změny nařízení, když budou nutné.

V každém orgánu, výboru a útvaru EU, kde se vypracovávají nebo uchovávají USE, je jmenován bezpečnostní referent odpovědný za:

 • zaregistrování USE,
 • vedení seznamu osob, které mají přístup k USE,
 • informování zaměstnanců o jejich bezpečnostních povinnostech,
 • zajištění uplatňování věcných bezpečnostních opatření.

Stupeň utajení, oprávnění a bezpečnostní prověrky

 • Stupně utajení USE jsou stanoveny podle míry poškození, kterou by způsobilo neoprávněné vyzrazení pro obranné zájmy zemí EU:
  • Eura – Přísně tajné: vyzrazení by mohlo mít mimořádně vážné následky pro obranné zájmy,
  • Eura – Tajné: vyzrazení by mohlo mít vážné následky pro obranné zájmy,
  • Eura – Důvěrné: vyzrazení by mohlo poškodit obranné zájmy,
  • Eura – Vyhrazené: vyzrazení by se mohlo dotknout obranných zájmů, tyto dokumenty však vyžadují menší ochranu, než dokumenty klasifikované jako Eura – Důvěrné.
 • Odkazy na dokumenty se stupněm utajení Eura – Tajné a Eura – Přísně tajné tajné by měly být omezeny na minimum, aby se neodhalil jejich obsah ani stupeň utajení.
 • Právo na přístup k USE (kromě těch se stupněm utajení Eura – Vyhrazené) mají pouze oprávněné osoby, které mají nezbytnou potřebu obdržet tyto informace. Oprávnění se vydává pouze osobám, které prošly bezpečnostní prověrkou bezpečnostního úřadu nebo zemí EU.

Fyzická ochrana USE

 • USE se stupněm utajení Eura – Přísně tajné, Eura – Tajné a Eura – Důvěrné se vyznačí připojením zřetelně viditelného razítka na každé stránce,
 • počet kopií USE musí být omezen nezbytnými a okamžitými potřebami,
 • kopie USE se stupněm utajení Eura – Přísně tajné se provádějí pouze se souhlasem bezpečnostního úřadu a v případě informací o patentu se souhlasem země EU původu,
 • budovy, ve kterých se uchovávají USE se stupněm utajení Eura – Důvěrné a vyšším musí zabezpečené s možností s určitostí zjistit totožnost zaměstnance a návštěvníků,
 • návštěvníci nesmějí být v prostorách obsahujících USE ponecháni o samotě,
 • pravidla související s pancéřovými schránkami se uplatňují podle stupně utajení,
 • veškeré USE se stupněm utajení Eura – Přísně tajné a Eura – Tajné se registrují zvláštním způsobem,
 • interní oběh USE musí probíhat tak, aby se zabránilo jakémukoli vyzrazení,
 • USE se stupněm utajení Eura – Důvěrné a vyšším zasílané mimo budovu nebo skupinu budov se umístí do dvojité obálky a pouze vnitřní obálka se označí stupněm utajení,
 • USE se stupněm utajení Eura – Důvěrné a vyšším odesílané do zahraničí se posílají v diplomatickém zavazadle a v případě USE se stupněm Eura – Přísně tajné prostřednictvím posla a další osoby. USE se stupněm utajení Eura – Důvěrné odesílané do zahraničí se posílají v diplomatickém zavazadle,
 • na povolení bezpečného ničení jakéhokoli USE, který už není potřebný, se uplatňují přísná pravidla.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 15. listopadu 1958.

KONTEXT

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

Užitný vzor: registrované právo, které držiteli umožňuje výhradní používání technického vynálezu výměnou za zpřístupnění fungování vynálezu, a které je udělené pouze na omezenou dobu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (Euratom) č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 406–416)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii – Hlava II – Podpora vývoje v oblasti jaderné energie – Kapitola 2: Šíření informací – Oddíl 3: Ustanovení o utajení – Článek 24 (Úř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 15–16)

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii – Hlava II – Podpora vývoje v oblasti jaderné energie – Kapitola 2: Šíření informací – Oddíl 3: Ustanovení o utajení – Článek 25 (Úř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 16–17)

Poslední aktualizace 15.05.2020

Top