EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – statistický úřad EU

Eurostat – statistický úřad EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2012/504/EU vyjasňující úlohu Eurostatu

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Vyjasňuje úlohu a povinnosti Eurostatu, pokud jde o vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

KLÍČOVÉ BODY

 • Eurostat je součástí Evropské komise a v jeho čele stojí generální ředitel.
 • Eurostat vykonává činnost v souladu s těmito statistickými zásadami, které jsou definované v nařízení (ES) č. 223/2009 a v Kodexu evropské statistiky:
  • profesionální nezávislost,
  • nestrannost,
  • objektivita,
  • spolehlivost,
  • statistická důvěrnost a
  • efektivita nákladů.
 • Eurostat provádí evropský statistický program a vykonává činnost na základě ročních pracovních programů.
 • Hlavními úkoly Eurostatu jsou:
  • shromažďování a agregace statistických údajů za účelem sestavení evropské statistiky,
  • vývoj a podpora statistických standardů, metod a postupů,
  • koordinace Evropského statistického systému (ESS), podpora spolupráce mezi partnery a zajištění vedoucí úlohy v oblasti oficiálních statistik na mezinárodní úrovni,
  • spolupráce na mezinárodní úrovni s ostatními zeměmi a organizacemi a podpora určitých zemí mimo EU při zdokonalování jejich statistických systémů.
 • Generální ředitel Eurostatu, který je také hlavním statistikem:
  • výlučnou odpovědnost za rozhodování o postupech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejnění statistik. Generální ředitel musí jednat nezávisle, nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádných orgánů či institucí EU, od žádné vlády členského státu nebo od jakékoli jiné organizace. Generální ředitel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro zajištění důvěrnosti statistických údajů,
  • předsedá Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC), který se skládá ze zástupců zemí EU (z národních statistických úřadů) a který poskytuje ESS vedení pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky,
  • také zprostředkovává kontakt mezi ESS a Evropskou poradní komisí pro dohled nad statistikou (složenou z nezávislých statistických expertů) ve všech záležitostech, které se týkají provádění Kodexu evropské statistiky.
 • Podle pravidel důvěrnosti EU může Eurostat získat přístup k administrativním údajům útvarů Komise za účelem snížení pracovní zátěže respondentů.
 • Eurostat je odpovědný za řízení kvality evropské statistiky a musí stanovit systém pro zajištění kvality s cílem zajistit řádné provádění Kodexu evropské statistiky.
 • Eurostat musí zajistit, aby v souladu se statistickými zásadami, a zejména se zásadami profesionální nezávislosti, nestrannosti a statistické důvěrnosti, byl všem uživatelům zajištěn přístup k evropským statistikám.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Platí ode dne 8. října 2012.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Komise 2012/504/EU ze dne 17. září 2012 o Eurostatu (Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49–52)

Poslední aktualizace 13.11.2017

Top