EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smlouva o fungování EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o fungování EU

ÚVOD

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), jako výsledek Lisabonské smlouvy, byla vytvořena ze Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES), jak byla zavedena Maastrichtskou smlouvou. Samotná Smlouva o ES byla založena na Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství (SEHS) podepsané v Římě 25. března 1957. Vytvoření Evropské unie na základě Maastrichtské smlouvy (7. února 1992) představovalo další krok na cestě za politickým sjednocováním Evropy.

Evropská unie však nenahradila Evropská společenství, ale namísto toho je sdružila pod jednu střechu na základě „třípilířové struktury“:

Každá nová smlouva vede k přečíslování článků. Lisabonská smlouva, která byla podepsána 13. 12. 2007 a vstoupila v platnost 1. 12. 2009, zase přejmenovala Smlouvu o ES na SFEU, která sloučila 3 pilíře do reformované EU a byla opět přečíslována.

SFEU patří spolu se Smlouvou o Evropské unii (SEU) ke 2 hlavním smlouvám EU. Definuje zásady a cíle EU a rozsah působnosti v rámci oblastí své politiky, a tak představuje podrobný základ práva EU. Dále popisuje organizační a funkční podrobnosti institucí Evropské unie.

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

Jak již bylo uvedeno v dřívější preambuli, cílem Smlouvy o ES bylo „položit základ pro ještě užší svazek mezi národy Evropy“. Tato myšlenka je i nadále součástí preambule současné SFEU a také SEU. Tyto smlouvy ve skutečnosti do evropské integrace vnesly – kromě původního hospodářského cíle vytvořit jednotný trh – hlubší politický a demokratický rozměr.

KLÍČOVÉ BODY KONSOLIDOVANÉ SMLOUVY

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

SFEU byla podepsána 27 zeměmi EU (Chorvatsko vstoupilo do EU až v roce 2013) dne 13. prosince 2007 a vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o fungování Evropské unie ze dne 13. prosince 2007 – konsolidované znění (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 47–360)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (nezveřejněná v Úředním věstníku)

Postupné změny Smlouvy byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Maastrichtská smlouva ze dne 7. února 1992 (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Lisabonská smlouva ze dne 13. prosince 2007 (Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Poslední aktualizace 15.12.2017

Top