EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zlepšení systému udělování licencí k hudbě online v EU

Zlepšení systému udělování licencí k hudbě online v EU

Cílem této směrnice je zlepšit fungování organizací pro kolektivní správu autorského práva. Usnadňuje též udělování licencí k právům k užití hudebních děl online v celé EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

PŘEHLED

Směrnice má zlepšit poskytování licencí k hudbě online organizacemi kolektivní správy autorského práva v EU.

Organizace kolektivní správy vybírají, spravují a rozdělují příjmy z využívání práv, čímž je pověřili nositelé práv (tj. autoři hudby).

Správa autorského práva zahrnuje udělování licencí uživatelům, sledování využívání práv, výběr výnosů a jejich rozdělování. Díky tomu jsou nositelé práv odměňováni za použití, která by nebyli schopni kontrolovat nebo vymáhat sami.

Před zavedením směrnice museli poskytovatelé online hudebních služeb zpravidla získat licence na hudební služby v EU od jednotlivých organizací kolektivní správy autorského práva v každé zemi EU.

Díky směrnici mohou poskytovatelé online hudebních služeb získat licence od organizací kolektivní správy, které působí bez ohledu na hranice EU. Tomuto systému se říká udělování licencí pro více území. Jeho pravidla jsou stanovena v hlavě III směrnice. Očekává se, že tento typ udělování licencí nabídne spotřebitelům širší výběr při stahování hudby nebo jejím poslechu ve streamingovém režimu a podpoří vznik nových modelů přístupu k hudbě. Očekává se též, že rozvoj legálních online hudebních služeb v EU pomůže v boji proti porušování autorského práva na internetu.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/26/EU

9. 4. 2014

10. 4. 2016

Úř. věst. L 84 ze dne 20. 3. 2014, s. 72-98

Poslední aktualizace: 08.08.2014

Top