EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ústav EU pro studium bezpečnosti

Ústav EU pro studium bezpečnosti

Ústav Evropské unie (EU) pro studium bezpečnosti provádí výzkum a analýzu mezinárodních témat s cílem pomoci EU při tvorbě její zahraniční a bezpečnostní politiky.

AKT

Rozhodnutí Rady 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím Rady se EU rozhodla pokračovat ve využívání odbornosti Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS, European Union Institute for Security Studies) pro zajištění výzkumu a analýzy mezinárodních témat pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP). EUISS byl původně zřízen v lednu 2002. Sídlí v Paříži a má kontaktní kancelář v Bruselu.

Prostřednictvím svého výzkumu a analýzy EUISS přispívá k evropskému rozhodování v oblasti SZBP. Zejména provádí analýzu a zajišťuje fórum pro diskusi o zahraniční strategii EU v oblastech, které zahrnují předcházení konfliktům a budování míru. K jeho činnostem patří organizace akcí věnovaných vytváření sítí a pracovních seminářů, jakož i shromažďování příslušných informací pro úředníky a odborníky z EU. Působí též jako rozhraní mezi institucemi EU a obcí externích odborníků, včetně aktérů z oblasti bezpečnosti.

Ústav EUISS řídí rada a ředitel:

  • Rada: hlavní odpovědností rady je přijímat roční a dlouhodobý pracovní program ústavu a jeho odpovídající rozpočet. Do 30. listopadu každého roku musí rada schválit roční pracovní program ústavu. Rada je složená ze zástupců členských států EU, přičemž každý členský stát má jednoho zástupce, a z jednoho zástupce Komise. Zasedá nejméně dvakrát ročně a předsedá jí vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Zasedání rady se může účastnit generální ředitel Vojenského štábu EU. Rada může rozhodnout, že zřídí pracovní skupiny ad hoc nebo stálé výbory, které se zabývají zvláštními tématy.
  • Ředitel: ředitele jmenuje rada na základě doporučení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na dobu tří let s možností prodloužení o dva roky. Mezi povinnosti ředitele patří každodenní správa ústavu, vypracování návrhu ročního pracovního programu ústavu a výroční zprávy a příprava práce rady.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí Rady 2014/75/SZBP

10. 2. 2014

-

Úř. věst. L 41 ze dne 12. 2. 2014

Poslední aktualizace: 11.06.2014

Top