EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu

Nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 468/2014 – mechanismus EU pro dohled nad bankami (nařízení o rámci SSM)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Stanoví právní rámec pro provádění nařízení o jednotném mechanismu dohledu* (SSM), který pomáhá Evropské centrální bance a vnitrostátním orgánům pro bankovní dohled plnit zadané úkoly.
  • Řídí vztahy mezi Evropskou centrální bankou (ECB) coby orgánem dohledu a příslušnými vnitrostátními orgány pro bankovní dohled.
  • Stanoví metodiku pro posouzení, zda je dohlížený subjekt klasifikován jako významný či méně významný.

KLÍČOVÉ BODY

SSM je společně s jednotným mechanismem pro řešení krizí* (SRM) jedním z dvou pilířů bankovní unie EU*.

Toto nařízení doplňuje nařízení (EU) č. 1024/2013, známé jako nařízení o SSM, kterým se zřizuje jednotný mechanismus dohledu. SSM zahrnuje ECB a vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných zemí EU.

Rozsah: nařízení obsahuje praktická ustanovení pro spolupráci mezi ECB a vnitrostátními příslušnými orgány a podrobná pravidla týkající se organizačních věcí, správních postupů a sankcí, včetně:

  • Uspořádání SSM, např. vytváření postupů pro plnění úkolů, které jsou ECB a vnitrostátním příslušným orgánům svěřeny.
  • Provozování SSM ze strany ECB a vnitrostátních příslušných orgánů, včetně spravedlivého procesu při přijímání rozhodnutí ECB v oblasti dohledu a oznamování porušení pravidel.
  • Postupy pro spolupráci mezi ECB, vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány*, pokud se týká makroobezřetnostních úkolů a nástrojů.

Klíčovou částí nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu je metodika pro posouzení a přezkum toho, zda dohlížený subjekt je klasifikován jako významný či méně významný, a opatření vyplývající z tohoto posouzení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 15. května 2014.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Jednotný mechanismus dohledu: systém EU pro bankovní dohled, který tvoří ECB a vnitrostátní příslušné orgány. Dává ECB přímé pravomoci dohledu nad bankami sídlícími v EU, které se účastní SSM.

* Bankovní unie EU: zřízena jako následek finanční krize v roce 2008 za účelem posílení dohledu nad bankami v EU.

* Jednotný mechanismus pro řešení krizí: systém EU pro účinné předcházení úpadkům bank.

* Vnitrostátní pověřené orgány: příslušné orgány ustanovené v každé zemi EU, které spolupracují s ECB na provádění nařízení o SSM – často se jedná o národní centrální banky, mohou to však být i vnitrostátní orgány finančního dohledu.

AKT

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1–50)

Poslední aktualizace 27.04.2020

Top