EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protidrogová strategie EU

Protidrogová strategie EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Protidrogová strategie EU (2013–2020)

CO JE ÚKOLEM TÉTO STRATEGIE?

 • Představuje politický rámec a stanovuje priority pro opatření EU v oblasti drogové politiky na období 2013–2020.
 • Integrovaným, vyrovnaným a fakticky podloženým přístupem se snaží přispět k:
  • snižování poptávky po drogách,
  • snižování nabídky zakázaných drog,
  • snižování zdravotních a sociálních rizik a škod způsobených drogami.

KLÍČOVÉ BODY

Strategie spočívá ve dvou politických oblastech:

 • snižování poptávky po drogách,
 • snižování nabídky drog.

Strategie má také tři průřezová témata:

 • koordinace,
 • mezinárodní spolupráce a informace,
 • výzkum, monitorování a hodnocení.

Strategie také bere v úvahu nové a měnící se výzvy, jako jsou:

 • výskyt a šíření nových psychoaktivních látek (látek, které stimulují nebo potlačují centrální nervový systém),
 • rostoucí tendence užívání drog v kombinaci například s alkoholem a léky na lékařský předpis,
 • nadále vysoký výskyt nemocí přenášených krví, zejména hepatitidy typu C, mezi uživateli drog a potenciální rizika infekcí HIV,
 • pokračující vysoký počet úmrtí v souvislosti s drogami v rámci EU,
 • změny drogových tras, přeshraniční organizovaná trestná činnost a
 • využívání nových komunikačních technologií k nabízení zakázaných drog a nových psychoaktivních látek.

Pro splnění těchto výzev si strategie klade za cíl snižování poptávky po drogách a jejich nabídky na základě:

 • zlepšování opatření ke snižování poptávky po drogách, mimo jiné i ve vězeních,
 • zlepšování dostupnosti a účinnosti preventivních programů,
 • investování do účinných opatření ke snižování rizik a škod,
 • rozšíření léčby drogové závislosti, zahrnující i uživatele látek, které nepatří mezi opioidy, a také integrovaných modelů péče o mentální nebo fyzické zdraví,
 • posílení spolupráce a koordinace mezi zeměmi EU a donucovacími a soudními orgány s cílem snížit výrobu a pašování zakázaných drog, nedovolené obchodování s nimi, jejich šíření a prodej,
 • účinného reagování na nové tendence, přičemž zvláštní pozornost je nutno věnovat novým komunikačním technologiím, které plní důležitou úlohu při usnadňování nabídky drog,
 • posílení právního rámce EU cíleným způsobem k zajištění účinnějších politik,
 • přispění k lepšímu porozumění problematiky drog a dopadu intervencí, aby bylo možné dále vytvářet politiky a opatření.

Mimoto strategie stanoví priority pro koordinaci, mezinárodní spolupráci, informace, výzkum, monitorování a hodnocení.

ODKDY SE STRATEGIE POUŽIJE?

Strategie pokrývá období 2013–2020. Strategii uvádí do praxe Protidrogový akční plán EU 2013–2016.

Evropská komise v současné době provádí posouzení protidrogové strategie a protidrogového akčního plánu EU. Plán posouzení je možné sledovat online. Očekává se, že se výsledky použijí v rámci budoucího protidrogového akčního plánu 2017–2020.

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Protidrogová strategie EU (2013–2020) (Úř. věst. C 402, 29.12.2012, s. 1–10)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Protidrogový akční plán EU (2013–2016) (Úř. věst. C 351, 30.11.2013, s. 1–23)

Poslední aktualizace 25.07.2016

Top