EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rychlejší, účinnější přeshraniční trestní vyšetřování v EU

Rychlejší, účinnější přeshraniční trestní vyšetřování v EU

Směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu zřizuje komplexní nový systém, který zemím EU v trestních případech týkajících se více než jedné země umožňuje získávat důkazy v jiných zemích EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EUze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech.

PŘEHLED

Tato směrnice si klade za cíl zjednodušit a zrychlit přeshraniční trestní vyšetřování v EU. Zavádí evropský vyšetřovací příkaz, který umožňuje justičním orgánům v jedné zemi EU („vydávající stát“) požadovat, aby jiná země EU shromáždila a předala důkazy („vykonávající stát“).

Protože je evropský vyšetřovací příkaz založen na zásadě vzájemného uznávání, je každá země EU v zásadě povinna takovou žádost uznat a vykonat. Musí to být zároveň učiněno rychle a bez dalších formalit.

Evropský vyšetřovací příkaz usnadňuje řešení trestných činů, včetně např. korupce, obchodu s drogami a organizovaného zločinu. Kupříkladu řecká policie může požádat své protějšky ve Spojeném království (1), aby za ni provedly domovní prohlídky či vyslechly svědky.

Evropský vyšetřovací příkaz zlepšuje stávající zákony EU týkající se této oblasti, neboť stanovuje přísné lhůty k shromáždění požadovaných důkazů a omezuje důvody pro zamítnutí takových žádostí. Zároveň pro žádost orgánů o pomoc se sháněním důkazů zavádí jediný, standardní formulář, čímž omezuje administrativu.

Klíčové aspekty evropského vyšetřovacího příkazu

  • rozhodnutí justičního orgánu vydané či potvrzené justičním orgánem země EU za účelem provedení jednoho nebo několika vyšetřovacích úkonů v jiné zemi EU s cílem získat důkazy v souladu s touto směrnicí;
  • lze jej rovněž vydat k získání důkazů, které jsou již v držení příslušných orgánů země, která žádost vykoná;
  • v souladu s právy na obhajobu platnými v zemi EU o něj může požádat i podezřelá nebo obviněná osoba či její obhájce;
  • nesmí být dotčena lidská práva či právní zásady, např. právo na obhajobu v trestních případech;
  • vztahuje se na každý vyšetřovací úkon kromě vytvoření společného vyšetřovacího týmu;
  • může být vydán u činů považovaných za trestné nebo za činy / protiprávní jednání, které jsou podle vnitrostátního práva vydávajícího státu stíhány;

90 dní na provedení úkonu

Poté co vykonávající stát obdrží evropský vyšetřovací příkaz, musí podle žádosti rychle konat. Odmítnout to může pouze za jistých okolností, např. pokud žádost odporuje základním zásadám práva dané země či poškozuje základní zájmy v oblasti národní bezpečnosti. Veškeré náklady na konání podle žádosti musí uhradit vykonávající stát.

Pokud se orgán, který žádost vykonává, domnívá, že to povede k podobným výsledkům, může zvolit jiný vyšetřovací úkon než evropský vyšetřovací příkaz.

Evropský vyšetřovací příkaz rovněž počítá s:

  • dočasným předáním osoby, která se nachází ve vazbě, za účelem shromáždění důkazů;
  • kontrolou bankovních účtů / finančních prostředků podezřelých;
  • skrytým vyšetřováním a odposlechem telekomunikačního provozu;
  • opatřeními k uchování důkazů.

Tato směrnice platí pro všechny země EU s výjimkou Dánska a Irska, které se rozhodly k ní nepřipojit. Nahrazuje stávající programy EU pro vzájemnou právní pomoc, zejména Úmluvu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutí 2008/978/SVV o evropském důkazním příkazu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/41/EU

21. 5. 2014

22. 5. 2017

Úř. věst. L 130 ze dne 1. 5. 2014, s. 1-36

Oprava

-

-

Úř. věst. L 143, 9. 6. 2015, s. 16-16

Poslední aktualizace 10.09.2015(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top