EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přistěhovalectví - reakce EU

Přistěhovalectví - reakce EU

Evropský program pro migraci - COM(2015) 240 final

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský program pro migraci (COM(2015) 240 final ze dne 13. 5. 2015)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Rozvíjí soubor konkrétních podnětů pro lepší zvládání přistěhovalectví tím, že bude zajištěno, aby všechny země EU přijaly svůj spravedlivý podíl přistěhovalců a uchazečů o azyl.

Při řešení vnějšího i vnitřního rozměru migrační politiky se snaží podpořit spolupráci EU se zeměmi mimo blok.

KLÍČOVÉ BODY

Krátkodobé priority

Okamžité opatření s cílem předejít dalším ztrátám na životech ve Středozemním moři:

zvýšení úsilí při pátracích a záchranných pracích ve Středozemním moři,

pronásledování zločinných převaděčských sítí, které vykořisťují zranitelné migranty,

používání objektivních kritérií na přesídlení a přemístění přistěhovalců do členských zemí,

úzká spolupráce s africkými zeměmi s cílem omezit toky přistěhovalců,

pomoc těm zemím EU, do kterých přicházejí noví přistěhovalci.

Střednědobé/dlouhodobé priority

Lepší správa všech aspektů migrační politiky EU:

snižování motivace k nelegální migraci:

spolupráce s partnerskými zeměmi při řešení základních příčin, které lidi nutí k pokusu dostat se do Evropy,

rozbití sítí převaděčů a obchodníků s lidmi,

zlepšení politiky EU navracení nelegálních migrantů do jejich domovské země,

zlepšení správy hranic:

zavedení postupů k efektivnější správě všech vnějších hranic EU,

větší využívání technologií,

podpora stávajících hraničních kontrol,

zlepšení azylové politiky EU:

vytvoření jasného systému přijímání uchazečů o azyl, na jehož základě se budou všechny země EU spravedlivěji dělit o odpovědnost za jejich přijetí,

vytvoření nové politiky v oblasti legální migrace:

orientace na přilákání kvalifikovaných osob, které EU potřebuje v době, kdy počet jejích vlastních obyvatel v produktivním věku klesá.

Více informací

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský program pro bezpečnost (COM(2015) 185 final ze dne 28. 4. 2015)

Poslední aktualizace 26.08.2015

Top