EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ostraha vnějších námořních hranic EU a záchrana životů přistěhovalců při operacích na moři

Ostraha vnějších námořních hranic EU a záchrana životů přistěhovalců při operacích na moři

Toto nařízení stanoví pravidla pro monitorování námořních hranic Evropské unie, zajišťování plavidel podezřelých z převážení nedovolených přistěhovalců a záchranu osob v nebezpečí na moři při operacích souvisejících s ostrahou hranic pod koordinací agentury Frontex.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 656/2014ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

PŘEHLED

Cílem politiky Evropské unie v oblasti vnějších námořních hranic je zajistit účinné monitorování překračování vnějších hranic, aby bylo možné čelit nedovolenému přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti a zároveň chránit a zachraňovat životy na moři.

Proto operace na moři pod dohledem agentury Frontex (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie) mají:

  • odhalovat pokusy o nepovolené překročení vnějších hranic;
  • zajišťovat plavidla podezřelá z toho, že se pokoušejí proniknout do Evropské unie (EU) bez toho, aby se podrobila hraničním kontrolám, a z převážení nedovolených přistěhovalců;
  • řešit například pátrací a záchranné situace, které mohou nastat v průběhu operace na moři související s ostrahou hranic;
  • zaručit ochranu základních práv přistěhovalců a zabránit jejich vyhoštění do země, v níž by mohli být vystaveni pronásledováni nebo by mohl být ohrožen jejich život (zásada nenavracení).

ZAJIŠTĚNÍ PLAVIDEL

Jsou stanovena zvláštní pravidla pro případ odhalení plavidel s nedovolenými přistěhovalci na palubě podle toho, kde je plavidlo zajištěno (v teritoriálním moři, v přilehlých zónách nebo na volném moři). Země EU mohou plavidlo zabavit, zadržet osoby na palubě a dovést plavidlo do pobřežní země, hostitelské země EU nebo do země mimo EU, pokud to tyto osoby neuvede v nebezpečí.

Jiná pravidla jsou stanovena pro řízení pátracích a záchranných situací s cílem poskytnout pomoc osobám v tísni na moři a vylodit zachráněné osoby.

Při operaci na moři by pomoc měla být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, a v souladu s platným mezinárodním právem.

OPERAČNÍ PLÁN AGENTURY FRONTEX

Operace související s ostrahou hranic provádějí země EU s operativní podporou agentury Frontex. Agentura je zodpovědná za:

  • koordinaci operativní spolupráce mezi zeměmi EU;
  • poskytování zvýšené technické a operativní pomoci v případě humanitární nouze a záchranné operace na moři.

Proto je připraven operační plán obsahující podrobnosti uzpůsobené podle okolností plánované operaci na moři. Operační plány musí zejména zajistit, aby byla poskytnuta náležitá pomoc dětem a zranitelným osobám.

Mechanismy solidarity

Země EU vystavené silným migračním tlakům mohou v případě mimořádné situace vyžadovat specifickou pomoc a podporu od Evropského podpůrného úřadu a vyslání evropských jednotek pohraniční stráže.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 656/2014

17. 7. 2014

-

Úř. věst. L 189 ze dne 27. 6. 2014

Poslední aktualizace 28.09.2014

Top