EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Změna klimatu – Pařížská dohoda, ratifikovaná EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí (EU) 2016/1841 o Pařížské dohodě o změně klimatu

Pařížská dohoda

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Tímto rozhodnutím Rady Evropské unie se ratifikuje Pařížská dohoda o změně klimatu jménem všech zemí Evropské unie (EU).
 • Cílem dohody je posílit celosvětovou reakci na hrozbu změny klimatu, včetně omezení oteplování výrazně pod úroveň 2 oC.

KLÍČOVÉ BODY

 • V souladu s dohodou země EU:
  • budou plnit dlouhodobý cíl udržet globální nárůst teploty výrazně pod úrovní 2 oC ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí,
  • budou usilovat značnou měrou o to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5 oC,
  • v zájmu dosažení tohoto cíle připraví a budou uplatňovat vnitrostátní akční plány (zamýšlené vnitrostátně stanovené příspěvky),
  • budou veřejnost a sebe navzájem informovat o pokroku, kterého dosahují u svých závazků,
  • od roku 2023 budou s mezinárodními partnery provádět každých pět let celkové hodnocení za účelem stanovení dalších cílů na základě vědeckých poznatků a dosažených výsledků,
  • přijmou opatření k řešení dopadu změny klimatu, která je již nevyhnutelná,
  • budou poskytovat praktickou a finanční podporu rozvojovým zemím, aby jim pomohly přizpůsobit se změně klimatu.

Dosavadní opatření EU v oblasti změny klimatu

 • V roce 2014 si země EU vytyčily samy závazný cíl snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 v porovnání s úrovněmi z roku 1990.
 • Součástí toho bude přechod na čisté a udržitelné formy energie, které musí být i konkurenceschopné a dostupné. EU uznává potřebu pobídek na podporu nezbytných investic v této oblasti.

ODKDY SE DOHODA POUŽIJE?

Vstupuje v platnost 4. listopadu 2016 a použije se od roku 2020.

KONTEXT

Dohoda posiluje celosvětovou reakci na změnu klimatu stanovením dnešních politik pro cestu ke klimatické neutralitě do konce století.

Přijalo ji 195 zemí v Paříži v prosinci 2015 a nahrazuje Kjótský protokol z roku 1997.

Další informace

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1–3)

Pařížská dohoda (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4–18)

Poslední aktualizace 04.11.2016

Top