EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu

Znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu

V červenci 2014 EU přijala zákon, který zaručuje financování pro práci Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) v boji proti znečištění moře v období 2014-2020.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2014 ze dne 23. července 2014 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu.

PŘEHLED

V červenci 2014 EU přijala zákon, který zaručuje financování pro práci Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) v boji proti znečištění moře v období 2014-2020.

EMSA byla původně zřízena pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti na moři a prevenci a řešení znečištění z lodí, jako jsou úniky ropy a nebezpečných látek. V roce 2013 byla působnost agentury EMSA rozšířena na znečištění ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zajišťuje financování, aby EMSA mohla plnit své úkoly spojené s reagováním na znečištění moří. Výslovně uvádí, že existencí agentury EMSA by neměla být dotčena odpovědnost zemí za zavedení nezbytných mechanismů.

KLÍČOVÉ BODY

Financování umožňuje agentuře EMSA investovat do:

specializovaných lodí a zařízení, které mají pohotovost a mohou na zavolání zasáhnout,

družicového snímkování a zařízení pro detekci znečištění a plánování, jak je řešit.

Agentura EMSA má tyto hlavní úkoly:

úzce spolupracovat s Evropskou komisí a zeměmi EU a poskytovat jim technickou a vědeckou pomoc při boji proti znečištění,

analyzovat a šířit osvědčené postupy a odborné znalosti,

koordinovat své činnosti podle stávajících dohod o regionální spolupráci,

udržovat evropský satelitní dohled pro odhalování ropného znečištění (Cleanseanet), který pomáhá včasně detekovat znečištění a identifikovat lodě nebo zařízení, které jsou za něj odpovědné.

Postižené země žádají o pomoc agentury EMSA prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU.

EMSA také bude povzbuzovat země mimo EU mající společné regionální moře s EU ke sdílení informací o jejich lodích a zařízeních a spolupráci na udržování seznamu mechanismů pro zásahy a souvisejících kapacit pro zásahy.

FINANCOVÁNÍ

160,5 milionů EUR. EMSA platí za smlouvy na pohotovostní plavidla a zařízení. Nicméně postižené země hradí náklady na čistící práce ve svých vodách.

KDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

KONTEXT

Viz internetové stránky EMSA.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 911/2014

29. 8. 2014

-

Úř. věst. L 257 ze dne 28. 8. 2014, s. 115-120.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1-9).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 724/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 1-5).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 30-40).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924-947).

Poslední aktualizace: 08.12.2014

Top