Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k platební neschopnosti

Go to the summaries’ table of contents

Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k platební neschopnosti

Každý rok v zemích Evropské unie zbankrotuje 200 000 podniků a 1,7 milionu lidí přijde o práci. Nové doporučení znamená posun směrem k preventivní reorganizaci životaschopných podniků tak, aby mohly dále fungovat a zajišťovat pracovní místa a zároveň umožnit věřitelům získat zpět více svých investic. Jeho cílem je také zajistit, aby úpadci dostali druhou šanci.

AKT

Doporučení Komise 2014/135/EU ze dne 12. března 2014 o novém přístupu k neúspěchu v podnikání a k platební neschopnosti

PŘEHLED

Evropské postoje k platební neschopnosti podniků se mění a již probíhají reformy stávajících právních předpisů Evropské unie (EU) v oblasti přeshraničních úpadků. Toto nové doporučení Evropské komise má však za cíl poskytovat společný rámec pro vnitrostátní předpisy o úpadku.

Rámec by dlužníkům umožnil:

  • provést restrukturalizaci, jakmile je zjevná platební neschopnost;
  • udržet kontrolu nad každodenní správou podniku;
  • požádat o dočasné pozastavení výkonu individuálních práv podané věřiteli, pokud by takový krok mařil vyhlídky na reorganizaci podniku. Doba pozastavení výkonu by měla být stanovena podle složitosti předpokládané reorganizace a neměla by zpočátku přesáhnout čtyři měsíce. Celková doba pozastavení výkonu by neměla přesáhnout dvanáct měsíců;
  • požádat o soudní potvrzení reorganizačního plánu, který se dotýká zájmů nesouhlasících věřitelů. Pokud by tento plán byl potvrzen soudem, byl by pro všechny věřitele závazný. Doporučení uvádí obsah reorganizačních plánů a požadavky pro potvrzení soudem;
  • získat snadněji nové financování pro reorganizační plán, protože soudně potvrzené nové financování by bylo zproštěno vylučovacích žalob.

Proces reorganizace má být rychlý, ne nákladný, aby bylo možno učinit maximum kroků mimosoudně. Může být jmenován mediátor nebo dohlížitel, který bude nápomocen při jednání mezi dlužníkem a věřiteli.

Druhá šance

Přesvědčivé doklady, že poctiví podnikatelé, kteří po úpadku dostanou druhou šanci, jsou úspěšnější ve svém dalším podniku, přesvědčil Komisi, aby doporučila umožnit podnikatelům po úpadku nový start.

Podnikatelům by byly zcela prominuty dluhy, a to do tří let od soudního rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení nebo od zahájení provádění splátkového plánu.

Doporučení nicméně uznává, že úplné prominutí dluhu není vhodné ve všech případech a země EU mohou zavést přísnější zákony, aby odradily nečestné podnikatele nebo ty, kdo nedodržují své právní povinnosti vůči věřitelům.

Povoleny by byly také vnitrostátní právní předpisy zajišťující obživu podnikatele a jeho rodiny tím, že si podnikatel může ponechat určitý majetek.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Doporučení 2014/135/EU

3. 4. 2014

-

Úř. věst. L 74 ze dne 14. 3. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k úpadku (COM(2012) 742 final ze dne 12.12.2012 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (COM(2012) 744 final ze dne 12.12.2012 - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 28.07.2014

Top