EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ceny energie a energetické náklady v Evropě

Ceny energie a energetické náklady v Evropě

Toto sdělení tvoří zpráva o cenách energie a energetických nákladech v Evropě a doporučení, jak účty za energii udržet pod kontrolou.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Ceny energie a energetické náklady (COM(2014) 21 final ze dne 22. ledna 2014 - nezveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Hloubková analýza cen energie a energetických nákladů v Evropě, kterou vypracovala Evropská komise, má tvůrcům politik pomoci pochopit souvislosti a vliv nedávného růstu cen na spotřebitele a politické důsledky.

Rostoucí ceny energie vyvolávají velké politické znepokojení. Vytvářejí další finanční zatížení pro domácnosti a průmysl ve finanční tísni a postihují celosvětovou konkurenceschopnost Evropy.

Cílem zprávy je využít ji na pomoc EU vytvořit ambiciózní, ale spolehlivý rámec pro klima a energie do roku 2030, který bude finančně účinný a nebude ohrožovat evropskou konkurenceschopnost.

Komise navrhuje řadu opatření, která mají zajistit, aby občané a průmysl v Evropě byli schopni účinně řešit problém cen energie a aby si EU byla schopna udržet svou konkurenceschopnost, a sice dnes, do roku 2030 i poté.

Hlavní návrhy, jak udržet účty za energii pod kontrolou, zahrnují:

  • země EU musí vybudovat vnitřní trh EU s energií, aby byla zajištěna účinná a konkurenceschopná realizace investic;
  • domácnosti a průmysl, zejména malé a střední podniky, by měly zkoumat příležitost snížit ceny přechodem k levnějším dodavatelům energie;
  • je nutné podniknout další kroky ke zvýšení energetické účinnosti a pomoci spotřebitelům snížit svou spotřebu; evropské domácnosti a průmysl mohou udržet své účty na nízké úrovni dalším zlepšováním své energetické účinnosti; energii a peníze může pomoci ušetřit i větší pozornost věnovaná energetické účinnosti v koncepci výrobků, nových technologiích a chování spotřebitelů;
  • aby země EU využily vnitřní trh a rozsah snižování cen, musí dále rozvíjet evropskou energetickou infrastrukturu, diverzifikovat dodávky energie a cesty dodávek a zajistit, aby při jednáních s významnými energetickými partnery hovořily jednotným evropským hlasem;
  • EU a země EU musí dále posuzovat a porovnávat náklady a postupy energetických sítí.

Poslední aktualizace 01.08.2014

Top