EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu

Evropa naléhavě potřebuje překlenout investiční mezeru. V důsledku hospodářské krize výrazně poklesla úroveň investic v Evropské unii (EU) a v nadcházejících letech se očekává pouze částečné zlepšení. To je brzdou hospodářského oživení, vytváření pracovních míst, dlouhodobého růstu a konkurenceschopnosti.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Investiční plán pro Evropu (COM(2014) 903 final ze dne 26. 11. 2014).

PŘEHLED

Evropa naléhavě potřebuje překlenout investiční mezeru. V důsledku hospodářské krize výrazně poklesla úroveň investic v Evropské unii (EU) a v nadcházejících letech se očekává pouze částečné zlepšení. To je brzdou hospodářského oživení, vytváření pracovních míst, dlouhodobého růstu a konkurenceschopnosti.

KONTEXT

Toto sdělení stanoví investiční plán, který má sloužit třem politickým cílům:

  • zvrátit klesající trendy investic a podpořit tvorbu pracovních míst a hospodářské oživení, aniž by to znamenalo břímě pro veřejné finance jednotlivých zemí nebo nové zadlužení,
  • učinit rozhodující krok směrem k uspokojení dlouhodobých potřeb ekonomiky EU a zvýšit konkurenceschopnost,
  • posílit evropský rozměr lidského kapitálu, výrobní kapacity, znalostí a fyzické infrastruktury, se zvláštním důrazem na aspekty zásadní pro jednotný trh EU.

ČEHO MÁ PLÁN DOSÁHNOUT?

  • Během tří let mobilizovat nejméně 315 miliard (mld.) EUR dalších investic, což povede k maximalizaci dopadu veřejných zdrojů a uvolnění soukromých investic.
  • Cílené iniciativy, které zajistí, aby tyto další investice odpovídaly potřebám reálné ekonomiky.
  • Zavést opatření s cílem zajistit jednodušší, lepší a předvídatelnější regulaci a zejména odstranit překážky pro růst.
  • Posílit rovné podmínky a odstranit překážky bránící investování na jednotném trhu.
  • Otevřít nové zdroje dlouhodobého financování.

KLÍČOVÉ BODY

Zřizuje se nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI) ve spolupráci mezi Evropskou komisí (EK) a Evropskou investiční bankou (EIB).

Rozpočet EU zpočátku zajistí 16 mld. EUR a EIB se zaváže k 5 mld. EUR. Příležitost přispět mají země EU a soukromé společnosti, přičemž každá 1 mld. EUR financování povede nejméně k 20 mld. EUR kapitálu.

Na úrovni EU se zřídí seznam projektů a bude zřízeno společné „centrum pro investiční poradenství“, které bude sdružovat zdroje odborných znalostí a posilovat technickou pomoc na všech úrovních. Komise bude spolupracovat s investory, navrhovateli projektů a zúčastněnými stranami z institucí s cílem usnadnit klíčové investiční projekty a zajistit, aby se vhodným projektům dostalo vhodných zdrojů financování.

Další informace:

Poslední aktualizace 20.05.2015

Top