EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora demokracie a lidských práv ve třetích zemích (2014-2020)

Podpora demokracie a lidských práv ve třetích zemích (2014-2020)

Nařízení stanovuje finanční nástroj na prosazování a podporu demokracie a lidských práv ve světě a poskytuje pomoc nezávisle na souhlasu vlád dotčených zemí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 235/2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě

PŘEHLED

Hlavním cílem evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) je napomáhat rozvoji a upevňování demokracie a dodržování základních práv.

Tento nástroj EU má doplňovat jiné prostředky EU, které podporují demokracii a lidská práva (např. politický dialog nebo různé nástroje finanční a technické spolupráce).

PODPORA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ

Nástroj EIDHR bude podporovat mimo jiné:

  • větší zastupitelskou demokracii podporou politického pluralismu, svobody slova a svobody internetu,
  • prosazování lidských práv a základních svobod jako ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN (tj. zrušení trestu smrti nebo předcházení mučení, podpora svobody myšlení, náboženského vyznání či přesvědčení),
  • ochranu a podporu obránců lidských práv;
  • větší důraz na ohrožené skupiny (národnostní, etnické, náboženské, jazykové a sexuální) se zaměřením i na práva žen a dětí,
  • povzbuzování občanské společnosti, tj. účasti občanů, včetně jejich spolupráce s místními orgány a příslušnými státními institucemi,
  • volební pozorovatelské mise EU (EOM) navazováním na jejich doporučení a zlepšováním demokratických a volebních procesů.

FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP V REAKCÍCH NA NEBEZPEČNÉ SITUACE

Nástroj EIDHR se bude silněji zaměřovat na nebezpečné situace, kde jsou lidská práva a základní svobody nejvíce ohroženy. Bude schopen zareagovat flexibilnějším a včasnějším způsobem pomocí specifických mechanismů financování, jako jsou přímé granty, kde výzvy k předkládání návrhů nejsou možné z důvodu složitého politického klimatu pro občany, např. z důvodu rizika zastrašování nebo odvetných opatření.

EU musí též zajistit nejefektivnější využívání dostupných zdrojů s cílem optimalizovat dopad svých opatření na místě.

KLÍČOVÁ ROLE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Nástroj EIDHR umožní EU podporovat rozvoj prosperujících občanských společností a jejich specifické role jakožto klíčových aktérů pro pozitivní změnu, pokud jde o lidská práva a demokracii v dotčených zemích.

ROZPOČET A PROVÁDĚNÍ

Rozpočet nástroje EIDHR na období 2014-2020 činí 1,333 miliardyEUR . Většina pravidel a postupů k provádění tohoto programu je obsažena v nařízení (EU) č. 236/2014, průřezovém nařízení, které slaďuje a zjednodušuje provádění všech vnějších nástrojů EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 235/2014

1. 1. 2014

-

Úř. věst. L 77 ze dne 15. 3. 2014

Poslední aktualizace: 17.09.2014

Top