Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trestní řízení – presumpce neviny a právo být přítomen před soudem

Trestní řízení – presumpce neviny a právo být přítomen před soudem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/343 — posílení některých aspektů presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem je zaručit:

 • presumpci neviny osoby obviněné nebo podezřelé ze spáchání trestného činu ze strany policie nebo justičních orgánů,
 • právo obviněné osoby být přítomna při trestním řízení před soudem.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Směrnice se vztahuje na jakoukoli podezřelou nebo obviněnou fyzickou osobu při trestním řízení.
 • Použije se ve všech stadiích trestního řízení od okamžiku, kdy se určitá osoba stane podezřelou nebo je obviněna ze spáchání trestného činu, až do konečného rozhodnutí.

Práva

Směrnice stanoví základní práva obviněné nebo podezřelé osoby při trestním řízení:

 • nevinná, dokud vina nebyla prokázána
  • Země EU musí podniknout kroky s cílem zajistit, aby veřejná prohlášení učiněná orgány veřejné moci a soudní rozhodnutí (jiná než o vině) neoznačovala takovou osobu za vinnou.
  • Země EU musí také podniknout kroky s cílem zajistit, aby podezřelé nebo obviněné osoby nebyly u soudu či na veřejnosti představovány jako vinné prostřednictvím fyzických omezení,
 • důkazní břemeno leží na obžalobě,
 • právo nevypovídat a neobviňovat sám sebe,
 • právo být přítomen před soudem – soud může probíhat bez přítomnosti podezřelé nebo obviněné osoby, pokud je splněna některá z těchto podmínek,
  • osoba byla o řízení před soudem řádně vyrozuměna a na následky nedostavení se k soudu upozorněna,
  • osoba je zastupována zmocněným obhájcem, jehož si tato osoba zvolila, nebo jenž jí byl ustanoven státem.

Právní ochrana

 • Země EU musí zajistit, aby byla zavedena účinná právní ochrana pro případ porušení těchto práv.
 • Pokud dojde k porušení práva nevypovídat nebo práva neobviňovat sám sebe, země EU musí zajistit, aby při posuzování prohlášení bylo zohledněno právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces.
 • Pokud podezřelá nebo obviněná osoba nebyla přítomna u soudu a výše uvedené podmínky nebyly splněny, má právo na nové řízení před soudem či na uplatnění jiného prostředku právní nápravy, který umožňuje nově posoudit skutkový stav věci (včetně vyhodnocení nových důkazů).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 31. března 2016. Země EU ji musí provést do vnitrostátního práva do 1. dubna 2018.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1–11)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Poslední aktualizace 14.02.2017

Top