EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Budoucnost ekologické produkce v Evropské unii

Budoucnost ekologické produkce v Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (COM(2014) 179 final) – Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v EU

CO JE CÍLEM TOHOTO AKČNÍHO PLÁNU?

 • Cílem tohoto akčního plánu Evropské komise je podporovat růst ekologické produkce* v EU, tedy odvětví, které podléhá přísným pravidlům.
 • Zkoumá, jak řešit problémy nabídky a poptávky mobilizací vytváření nových partnerství zejména v zemích EU, a to s takovými zúčastněnými stranami, jako jsou výrobci, zpracovatelé, maloobchodníci a spotřebitelé.

KLÍČOVÉ BODY

Následující přehled se zaměřuje na tři prioritní oblasti akčního plánu a uvádí příklady zhruba 18 akcí.

Priorita 1:Zvýšení konkurenceschopnosti ekologických producentů z EU:

 • zvýšením povědomí o tom, jak lze finanční prostředky EU využít pro pomoc ekologickým producentům – např. na základě příručky Evropské komise o možnostech podpory ekologických producentů – a informací o logu EU pro ekologickou produkci na etiketách potravin,
 • využíváním výzkumu a inovací (např. programu Horizont 2020) ke zvýšení dostupnosti ekologických vstupů, například semen, krmiv a plemen zvířat, přizpůsobených ekologické produkci a šířením výsledků v široké míře, aby k nim zemědělci měli přímý přístup,
 • poskytováním více informací o odvětví ekologické produkce i o souvisejícím trhu a obchodě.

Priorita 2: Zvýšení důvěry spotřebitelů v ekologické zemědělství a potraviny:

 • zlepšením a sledováním systému vnitrostátních akreditačních orgánů v zemích EU (na základě systému EU pro akreditaci a dozor nad trhem), které jsou odpovědné za osvědčování o ekologické produkci,
 • zaváděním elektronických systémů osvědčování s cílem zajistit vysledovatelnost ekologického zboží dováženého do EU,
 • pomocí při vytváření a provádění politiky pro předcházení podvodům v ekologické produkci.

Priorita 3: Posílení vnějšího rozměru ekologické produkce EU:

 • spoluprací se zeměmi, které nejsou členy EU, při vytváření společných ekologických norem,
 • zajištěním spravedlivé hospodářské soutěže mezi ekologickými producenty a ekologickými produkty z EU a mimo EU a usnadněním přístupu ekologických produktů z EU na trhy v zemích mimo EU na základě regulačního rámce,
 • zajištěním důvěry spotřebitelů ve spolehlivost kontrolních systémů v zemích mimo EU a používání ekologického označení a loga EU.

KONTEXT

Tento akční plán, přijatý v roce 2014, navazuje na první akční plán EU pro odvětví ekologické produkce, který byl zahájen v roce 2004. Komise zároveň vydala návrh nového právního předpisu EU o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÝ POJEM

Ekologická produkce: celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje:

 • osvědčené environmentální postupy,
 • vysokou úroveň biologické rozmanitosti,
 • ochranu přírodních zdrojů a uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a
 • způsob produkce v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty získané za použití přírodních látek a procesů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii (COM(2014) 179 final ze dne 24.3.2014).

Poslední aktualizace 19.07.2016

Top