EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda EU pro zlepšení právní úpravy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení COM(2015) 215 final – agenda EU pro zlepšení právní úpravy

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení stanoví balíček reforem ke zlepšení právních předpisů a tvorby politik EU tak, aby tyto právní předpisy a politiky byly založeny na rozumných důkazech, byly dobře koncipovány a přinášely občanům EU hmatatelný a udržitelný prospěch.

KLÍČOVÉ BODY

Balíček staví na stávajících postupech a procesech ke zlepšení právních předpisů a tvorby politik EU včetně posouzení dopadů, hodnocení, veřejných konzultací a Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).

Balíček zvláště stanoví:

  • větší otevřenost a transparentnost prostřednictvím rozsáhlejších veřejných konzultací a lepším vysvětlováním navrhovaných právních předpisů a politik,
  • užší kontrolu stávajících právních předpisů a politik, například zřízením nového, posíleného Výboru pro kontrolu regulace, který bude posuzovat kvalitu posouzení dopadů a kontrolovat hodnocení stávajících právních předpisů,
  • návrh nové interinstitucionální dohody mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou, která bude mít za cíl zajistit, aby všechny strany lépe vytvářely právní předpisy, například upřednostněním iniciativ, které povedou ke zlepšení stávajících právních předpisů, a prováděním posouzení dopadů veškerých podstatných změn, které Parlament a Rada navrhnou v právních předpisech vytvořených Komisí,
  • lepší hodnocení stávajících právních předpisů zejména prostřednictvím posíleného programu REFIT. Prostřednictvím programu REFIT EU posuzuje stávající právní předpisy EU s cílem zajistit, aby byly účinnější a efektivnější, aniž by byly ohroženy cíle politiky. REFIT bude cílenější, bude se zaměřovat na nejzávažnější zdroje neefektivity a zbytečné zátěže, bude provázanější s procesem rozhodování Komise a také bude kvantifikovat náklady a přínosy opatření, kdykoli to bude možné,
  • vytvoření platformy REFIT, která bude radit Komisi s identifikací iniciativ tak, aby právní předpisy EU byly účinnější a efektivnější,
  • nová opatření na snížení zátěže v oblastech, jako jsou veřejné zakázky, například vytvořením standardního formuláře údajů pro malé a střední podniky místo současných složitých dokumentů týkajících se veřejných zakázek,
  • lepší provádění právních předpisů EU prostřednictvím lepší spolupráce se zeměmi EU, pokud jde o způsoby, jak zajistit dodržování práva EU.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků – agenda EU“ (COM(2015) 215 final ze dne 19.5.2015)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dokončení programu zlepšování právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků (COM(2017) 651 final, 24.10.2017)

Pracovní dokument útvarů Komise – Přehled úsilí Unie o zjednodušení a snížení regulační zátěže doprovázející dokument Dokončení programu zlepšování právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017)

Poslední aktualizace 28.09.2015

Top