EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mikropodniky, malé a střední podniky: definice a oblast působnosti

Mikropodniky, malé a střední podniky: definice a oblast působnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Komise – definice mikropodniků, malých a středních podniků

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Stanoví kritéria pro určení toho, zda je určitá společnost mikropodnik, malý nebo střední podnik (MSP). Tyto kategorie, založené na počtu zaměstnanců společnosti a jejím obratu či rozvaze, určují její způsobilost pro finanční programy a programy podpory jak od EU, tak od jednotlivých států. Definice začaly platit dne 1. ledna 2005.

KLÍČOVÉ BODY

 • Definice:
  • mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,
  • malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,
  • střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.
 • MSP splňující různá kritéria mohou mít užitek z:
  • programů na podporu podniků jak od EU, tak od příslušných států, jako je financování výzkumu, konkurenceschopnosti a inovací, což by jinak nebylo povoleno podle pravidel EU pro státní podporu,
  • menšího počtu požadavků nebo snížených nákladů při dodržování právních předpisů EU.
 • Evropská komise pravidelně monitoruje praktický dopad definic. Nezávislá studie zveřejněná v září 2012 dospěla k závěru, že kritéria není nutné znovu měnit, ale mohlo by být užitečné určité objasnění stávajících pravidel a poskytnutí pokynů k nim.
 • V roce 2015, po vyhodnocení první uživatelské příručky k definici MSP, Komise zveřejnila aktualizovanou verzi.

KONTEXT

MSP představují 99 % všech podniků v EU. Jsou páteří hospodářství v EU. Generují dvě třetiny všech pracovních míst. V roce 2013 více než 21 milionů MSP v celé EU poskytlo téměř 90 milionů pracovních míst. Stimulují podnikavost a inovace a tak podporují evropskou konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost.

AKT

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top