EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská statistika: jak funguje evropský statistický systém

Evropská statistika: jak funguje evropský statistický systém

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 223/2009 – vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Má za cíl stanovit právní rámec pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky v souladu s těmito zásadami:

 • profesionální nezávislost*,
 • nestrannost,
 • objektivita,
 • spolehlivost,
 • statistická důvěrnost a
 • efektivita nákladů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Statistika je důležitá pro provádění činností Evropské unie (EU). Toto nařízení stanoví soubor pravidel pro lepší řízení statistického procesu.
 • Statistickou správu a řízení provádějí následující subjekty:
 • Eurostat, NSÚ a další vnitrostátní orgány šíří evropskou statistiku s cílem zajistit široký a nestranný přístup všem uživatelům.
 • Pokud neplatí určité podmínky (např. přístup ze strany výzkumných pracovníků pro vědecké účely), důvěrné údaje jsou přístupné pouze pro statistické účely. Důvěrné údaje může předávat orgán ESS jinému orgánu, jen pokud je tento krok uznán jako nezbytný pro vývoj, tvorbu či šíření evropské statistiky.
 • Nařízení (EU) 2015/759 toto nařízení upravilo posílením:
  • úlohy NSÚ při koordinaci statistických činností,
  • profesionální nezávislosti vedoucích NSÚ a generálního ředitele Eurostatu a
  • uplatňování kodexu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. dubna 2009.

KONTEXT

Dřívější systém evropské statistiky byl pozměněn tak, aby se zaměřoval na výzvy a potřeby politik, které se objevily po celosvětové finanční krizi. Cílem bylo zajistit lepší koordinaci evropské statistiky a větší flexibilitu jejího šíření. Toto nařízení proto znovu definuje rámec pro evropskou statistiku konsolidací činností ESS a objasněním pravidel Eurostatu, NSÚ a dalších vnitrostátních orgánů.

* KLÍČOVÉ POJMY

Profesionální nezávislost: rozumí se tím proces vývoje, tvorby a šíření statistiky pomocí technik, definic, metodik a zdrojů bez jakýchkoliv tlaků politických či zájmových skupin nebo orgánů EU či vnitrostátních orgánů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164–173)

Postupné změny nařízení (ES) č. 223/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

Poslední aktualizace 06.02.2017

Top