EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lékařská péče na palubách plavidel

Lékařská péče na palubách plavidel

Plavidla pro námořní plavbu jsou pracoviště, která vzhledem ke své geografické izolaci představují zvýšené riziko pro bezpečnost a zdraví pracovníků na palubě. Plavidla by měla mít pravidelně kontrolované odpovídající vybavení, aby mohla být pracovníkům poskytována nezbytná lékařská péče na moři.

AKT

Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel

PŘEHLED

Plavidla pro námořní plavbu jsou pracoviště, která vzhledem ke své geografické izolaci představují zvýšené riziko pro bezpečnost a zdraví pracovníků na palubě. Plavidla by měla mít pravidelně kontrolované odpovídající vybavení, aby mohla být pracovníkům poskytována nezbytná lékařská péče na moři.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem směrnice je zajistit provádění minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisů pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel.

KLÍČOVÉ BODY

Každá země EU by měla zajistit, aby plavidla v ní registrovaná nebo plující pod její vlajkou měla na své palubě lékařské vybavení. Podrobné požadavky závisí na kategorii plavidla a informacích uvedených v přílohách směrnice. Dále:

  • Každé plavidlo musí mít pro každý ze svých záchranných člunů vodotěsnou lékárničku.
  • Každé plavidlo s více než 500 brutto registrovanými tunami, jehož posádku tvoří 15 nebo více zaměstnanců a které vykonává plavbu delší než tři dny, musí mít vhodnou ošetřovnu, v níž může být poskytována lékařská péče.
  • Každé plavidlo, jehož posádku tvoří sto nebo více zaměstnanců a které vykonává mezinárodní cestu delší než tři dny, musí mít na palubě lékaře.

Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné látky, musí mít na palubě vhodná antidota. Převozní plavidla, jejichž provozní podmínky vždy neumožňují v dostatečném předstihu zjistit povahu přepravovaných nebezpečných látek, musí mít na palubě alespoň antidota uvedená v příloze II, není-li na pravidelné lince předpokládaná doba přepravy kratší než dvě hodiny. Všechna dostupná antidota musí být podrobně zapsána do kontrolního dokladu.

Za dodávky lékařského vybavení odpovídá vlastník plavidla. Kapitán nebo jím zmocněný zástupce odpovídají za správu lékařského vybavení, které musí být udržováno v dobrém stavu a soustavně doplňováno na náklady vlastníka plavidla.

K lékařskému vybavení musí být připojeny návody k použití včetně informací o způsobu použití požadovaných antidot.

Odborné vzdělání v oblasti námořnictví musí zahrnovat nácvik poskytování lékařské první pomoci pro případ nehody nebo lékařské naléhavosti. Kapitán nebo pověřený pracovník zodpovědný za lékařské vybavení musí získat zvláštní vzdělání obnovované pravidelně nejméně jednou za pět let.

Musí být určena střediska pro bezplatné poskytování lékařské poradenské služby zaměstnancům pomocí rádia, jejichž lékaři musí být vyškoleni pro zvláštní podmínky, které jsou na palubách plavidel.

Země EU musí zajistit provádění ročních kontrol na palubě lodí, aby se zajistilo, že lékařské vybavení bude v souladu s požadavky této směrnice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice vstoupila v platnost dne 10. dubna 1992.

KONTEXT

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

Sdělení Komise Pokyny pro ochranu zdraví, repatriaci a cestování pro námořníky, cestující a jiné osoby na palubách lodí

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 92/29/EHS

10. 4. 1992

31. 12. 1994

Úř. věst. L 113, 30. 4. 1992, s. 19-36

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1-53

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. L 165, 27. 6. 2007, s. 21-24

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311, 21. 11. 2008, s. 1-54

Postupné změny a opravy směrnice 92/29/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 08.05.2020

Top