EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2023-01729-AC

Stanovisko - Evropský hospodářský a sociální výbor - Evropská statistika o obyvatelstvu, domech a bytech

EESC-2023-01729-AC

STANOVISKO

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Evropská statistika o obyvatelstvu, domech a bytech

_____________

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice o obyvatelstvu, domech a bytech, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 a zrušují nařízení (ES) č. 763/2008 a (EU) č. 1260/2013

[COM(2023) 31 final – 2023/0008 (COD)]

ECO/618

CS

Žádost o vypracování stanoviska

Rada Evropské unie, 15/02/2023

Právní základ

čl. 338 odst. 1 a článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Přijato na plenárním zasedání

27/04/2023

Plenární zasedání č.

578

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

142/0/1

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice o obyvatelstvu, domech a bytech, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 a zrušují nařízení (ES) č. 763/2008 a (EU) č. 1260/2013, je uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 578. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 26. a 27. dubna 2023 (jednání dne 27. dubna 2023), 142 hlasy pro a 1 člen se zdržel hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

V Bruselu dne 27. dubna 2023

Oliver RÖPKE

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

_____________

Top