EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:183I:FULL

Úřední věstník Evropské unie, L 183I, 20. července 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 183I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
20. července 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1495 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1496 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

15

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1497 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

19

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1498 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

27

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1499 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

30

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1500 ze dne 20. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

35

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1501 ze dne 20. července 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

48

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1502 ze dne 20. července 2023, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

52

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1503 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

58

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1504 ze dne 20. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

60

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1495

ze dne 20. července 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie práv ze dne 8. prosince 2020 o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(2)

Unie je znepokojena pokračujícím zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Rusku. Neodůvodněná a nevyprovokovaná útočná válka Ruska vůči Ukrajině vedla k zesílení vnitřních represí v Rusku, k drastickému omezení svobody přesvědčení a projevu a svobody sdělovacích prostředků a k zavedení válečné cenzury.

(3)

Unie nadále důrazně odsuzuje stále rozsáhlejší uplatňování restriktivních právních předpisů a systematické represe proti občanské společnosti a obhájcům lidských práv, jakož i neustávající zásahy proti nezávislým sdělovacím prostředkům, jednotlivým novinářům, členům politické opozice a dalším kritickým hlasům.

(4)

Unie důrazně odsuzuje politicky motivované rozhodnutí moskevského soudu, jímž byl opoziční politik, demokratický aktivista a otevřený kritik Kremlu Alexej Navalnyj odsouzen k trestu odnětí svobody na 2,5 roku, a prodloužení tohoto trestu o dalších 9 let.

(5)

Unie důrazně odsuzuje politicky motivované rozhodnutí moskevského soudu, jímž byl opoziční politik, demokratický aktivista a otevřený kritik Kremlu Vladimir Kara-Murza odsouzen k 25 letům odnětí svobody.

(6)

Unie vyzývá Rusko, aby všechny osoby uvězněné na základě politicky motivovaných obvinění okamžitě a bezpodmínečně propustilo.

(7)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998, mělo být zařazeno dvanáct osob a pět subjektů.

(8)

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení Rady (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění takto:

1)

na seznam fyzických osob obsažený v oddíle A. („Fyzické osoby“) se doplňují tyto položky:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„45.

Oleg Anatolyevich BARANOV

Олег Анатольевич БАРАНОВ

(v ruštině)

Funkce: ředitel Hlavního ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy, generálporučík policie

Datum narození: 16.3.1969

Místo narození: Postupim, Německo

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené subjekty:

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy,

středisko pro boj proti extremismu,

odbor informačních technologií města Moskvy,

NTechLab,

Tevian

Oleg Baranov je ředitelem Hlavního ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy. V této funkci dohlíží na policejní síly, vyšetřovatele trestných činů, vazební zařízení, středisko pro boj proti extremismu a další jednotky donucovacích orgánů v Moskvě.

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy pod jeho vedením sledovalo a svévolně zadrželo nezávislé novináře a opoziční aktivisty, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného, proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Je rovněž odpovědné za vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině. Za tímto účelem jako nástroj represí využilo systém rozpoznávání obličeje v Moskvě.

Oleg Baranov je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

46.

Eduard Anatolyevich LYSENKO

Эдуард Анатольевич ЛЫСЕНКО

(v ruštině)

Funkce: člen Moskevské městské rady, vedoucí odboru informačních technologií města Moskvy

Datum narození: 22.1.1975

Místo narození: Jaroslavl, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby:

Natalia Serguninová

Přidružené subjekty:

odbor informačních technologií města Moskvy,

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy

Eduard Lysenko je členem Moskevské městské rady a vedoucím odboru informačních technologií města Moskvy.

Odbor informačních technologií města Moskvy vyvíjí a v Moskvě používá systém pro rozpoznávání obličeje. Údaje z tohoto systému pro rozpoznávání obličeje předává donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo tento systém rozpoznávání obličeje v Moskvě jako nástroj represí, zejména ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného, proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo tento systém rozpoznávání obličeje rovněž k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Eduard Lysenko je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

47.

Natalia Alekseevna SERGUNINA

Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА

(v ruštině)

Funkce: místostarostka, Moskvy, vedoucí kanceláře starosty a městské rady Moskvy

Datum narození: 22.8.1978

Místo narození: Moskva, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Adresa: (kancelář) Voznesenskij pereulok 22, 125009 Moskva, Ruská federace

Přidružené osoby:

Eduard Lysenko

Přidružené subjekty:

odbor informačních technologií města Moskvy,

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy Další identifikační údaje:

Tel.: +74956298447 (kancelář)

Natalia Serguninová je místostarostka Moskvy. Odbor informačních technologií města Moskvy, který spadá do její pravomoci, vyvíjí a používá v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje. Údaje z tohoto systému pro rozpoznávání obličeje předává donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo tento systém rozpoznávání obličeje v Moskvě jako nástroj represí, zejména ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného, proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo systém rozpoznávání obličeje rovněž k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Natalia Serguninová je proto odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

48.

Dmitry Yurievich NOZHKIN

Дмитрий Юрьевич НОЖКИН

(v ruštině)

Funkce: velitel věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 3.7.1981

adresa: Suzdalskaja ul. 2, 118, Vladimir, Vladimirská oblast, Rusko, 600009

Daňové identifikační číslo: 583520944622

Dmitrij Nožkin je velitelem trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je vězněn od svého odsouzení v březnu 2022 ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu vice než 100 dní několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Dmitrij Jurijevič Nožkin, jako velitel tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Dmitrij Nožkin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

49.

Yuri Alexandrovich FOMIN

Юрий Александрович

ФОМИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 28.08.1986

Adresa: Komsomolskaja ul. 95/2, 13, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601914

Jurij Fomin je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je vězněn od svého odsouzení v březnu 2022 ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Jurij Alexandrovič Fomin, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Jurij Fomin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

50.

Danila Andreevich SINYUKHIN

Данила Андреевич СИНЮХИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 8.8.1990

Adresa: Narodnaja ul. 8, 91, Vladimir, Vladimirská oblast, Rusko, 600026

Danila Sinyukhin je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na více než 100 dnů několika cyklům samovazby ve trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Danila Sinyukhin, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Danila Sinyukhin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

51.

Anatoly Alekseevich GORSHKOV

Анатолий Алексеевич ГОРШКОВ

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 6.5.1984

adresa: Sergej Lazo ul. 4/1, 75, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601911

Anatolij Gorškov je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Anatolij Gorškov, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Anatolij Gorškov je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

52.

Dmitry Ivanovich MAKORIN

Дмитрий Иванович

МАКОРИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 23.6.1984

Adresa: Dačny proezd 3, byt č. 3, Melechovo, Vladimirská oblast, Rusko

Dmitrij Makorin je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Dmitrij Makorin, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Dmitrij Makorin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

53.

Mikhail Alekseevich NEIMOVICH

Михаил Алексеевич НEИМОВИЧ

(v ruštině)

Funkce: poručík ve věznici IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 25.11.1997

Adresa: Muromskaja ul. 9, 22, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601909

Michail Nejmovič je poručíkem Federální vězeňské služby Ruska v trestanecké kolonii IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Michail Nejmovič bezprostřední odpovědnost.

Michail Nejmovič je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

54.

Alexey Ivanovich GIRICHEV

Алексей Иванович ГИРИЧЕВ

(v ruštině)

Funkce: (bývalý) oblastní velitel Federální vězeňské služby (FSIN) ve Vladimirské oblasti do března 2023,

současný zástupce vedoucího FSIN

Datum narození: 3.8.1975

Místo narození: Kalač, Kalačejevský obvod, Voroněžská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Adresa: (dříve) Zoja Kosmoděmjanská ul. 5 korpus 1, 95, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601911

Daňové identifikační číslo: 382101379684

Aleksej Giričev je zástupcem velitele ruské Federální vězeňské služby (FSIN), která vězní od jeho odsouzení v březnu 2022 ruského politického opozičního vůdce Alexeje Navalného.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Aleksej Giričev, jako zástupce velitele FSIN, bezprostřední odpovědnost.

Aleksej Giričev je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání nebo zadržování.

20.7.2023

55.

Arkady Alexandrovich GOSTEV

Аркадий Александрович

ГОСТЕВ

(v ruštině)

Funkce: ředitel FSIN (bývalý náměstek ministra vnitra, do roku 2021)

Datum narození: 11.2.1961

Místo narození: Šatský okres, Rjazaňská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

adresa: Lobačevskogo 92-12, Moskva, 117453

Číslo cestovního pasu: 620120675

Arkadij Gostev je ředitelem ruské Federální vězeňské služby (FSIN), která vězní od jeho odsouzení v březnu 2022 ruského politického opozičního vůdce Alexeje Navalného.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Arkadij Gostev, jako ředitel FSIN, bezprostřední odpovědnost.

Arkadij Gostev je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání nebo zadržování.

20.7.2023

56.

Alexander Alexandrovich

SAMOFAL

Александр Александрович

САМОФАЛ

(v ruštině)

Funkce: agent Federální bezpečnostní služby Ruské federace

Datum narození: 23.8.1981

Místo narození: Moskva, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Adresa: (dříve) vojenská jednotka 2568, akademie pohraniční služby FSB, Golicyno, Ruská federace

Alexandr Samofal je důstojníkem Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB). V této funkci se osobně podílel na operaci FSB s cílem zavraždit použitím neurotoxinu předního představitele ruské opozice Vladimira Kary-Murzy. Otrava s téměř smrtelnými následky vážně poškodila zdraví Kary-Murzy, což mělo negativní dopad na jeho dlouhodobý fyzický stav.

Kara-Murza patří v Rusku mezi přední opoziční aktivisty. Politicky motivovaná soudní řízení na základě nepravdivých obvinění byla proti němu zahájena v roce 2022 poté, co obvinil Kreml z páchání válečných zločinů na Ukrajině a veřejně odsoudil ruskou agresi. V dubnu 2023 byl odsouzen k 25 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou / v pracovním táboře. Soudní řízení vedené proti němu bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině.

Alexander Samofal je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.“

20.7.2023

2)

na seznam právnických osob, subjektů a orgánů uvedený v oddíle B („Právnické osoby, subjekty a orgány“) se doplňují tyto položky:

 

Názvy

(přepis do latinské abecedy)

Názvy

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„16.

Main Directorate of Internal Affairs of the City of Moscow

Главное Управление Внутренних дел по городу Москве

(v ruštině)

Adresa: 127994, Moskva, ul. Petrovka 38, Rusko

Tel.: +8 (495) 694-92-29

Internetové stránky: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/

Pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy spadají policejní složky, vyšetřovatelé trestných činů, vazební zařízení, Středisko pro boj proti extremismu a další donucovací orgány v Moskvě. Jeho ředitelem je Oleg Baranov.

Toto ředitelství provádělo sledování a svévolné zadržování nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Zabývalo se rovněž vyhledáváním a zadržováním odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině. K těmto účelům používalo v Moskvě jako nástroj represe systém pro rozpoznávání obličeje.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy je tudíž odpovědné za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

17.

Department of Information Technologies of the City of Moscow

Департамент Информационных Технологий города Москвы

(v ruštině)

Adresy: (oficiální) Rusko, 123100 Moskva, 1-Y Krasnogvardějský projezd 21, budova 1,

(skutečná) Rusko, 105064 Moskva Jakovapostol'skij Pereulok 12с1

Tel.: +7 (495) 957-01-31

Fax:+7 (495) 957-75-42

Email: dit@mos.ru

Internetové stránky: https://www.mos.ru/dit/

Oddělení informačních technologií města Moskvy vyvíjí a používá v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje. Údaje ze systému pro rozpoznávání obličeje předává donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Oddělení informačních technologií města Moskvy je tudíž odpovědné za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

18.

Ntechlab

Нтехлаб

(v ruštině)

Adresa: 127055, Rusko, Moskva, Novolesnaja ul. 2, prost. 1/3 (BC „Brigantina Hall“)

Tel.: +7 (499) 110-22-54

Email: info@ntechlab.ru

Internetové stránky: https://ntechlab.ru/

NtechLab je ruská společnost zabývající se technologií rozpoznávání obličeje. Spolupracovala s Oddělením informačních technologií města Moskvy na vývoji systému pro rozpoznávání obličeje v Moskvě. Údaje ze systému pro rozpoznávání obličeje jsou předávány donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Společnost NtechLab je tudíž odpovědná za poskytování technické nebo materiální podpory pro závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

19.

Tevian

také známa jako Tekhnologii Videoanaliza LLC

ООО Технологии видеоанализа

(v ruštině)

Adresy: (oficiální) 119634 Moskva, Skulptora Muchina ul. 7, 1. patro, II, místnost 2B, Rusko, (kancelář) 119048, Moskva, Efremova ul. 10, budova 2, kancelář 11, Rusko

Tel.: +7 (917) 531-86-41

Internetové stránky: https://tevian.ai

Email: info@tevian.ru;

support@tevian.ai

Tevian je společnost zabývající se technologií rozpoznávání obličeje. Spolupracovala s Oddělením informačních technologií města Moskvy na vývoji systému pro rozpoznávání obličeje v Moskvě. Údaje z tohoto systému pro rozpoznávání obličeje jsou předávány donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě tento systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo tento systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Tevian je tudíž odpovědná za poskytování technické nebo materiální podpory pro závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

20.

JSC Elektronnaya Moskva

AO “Электронная Москва”

(v ruštině)

Adresy:

(skutečná) 105064, Moskva, Nižnij Susalnyj pereulok, budova 5, budova 19, patro a1, místnost X, místnost 1,

(oficiální) 105064, Moskva, Nižnij Susalnyj pereulok, 5, budova 19, patro a1, místnost X, místnost 1,

(poštovní) 107078, Moskva, PO Box 185

Tel.: +7 (495) 988-2270

Email: e-moskva@e-moskva.ru

Internetové stránky: https://www.e-moskva.ru/

Daňové identifikační číslo (INN): 7707314029

Elektronnaja Moskva je společnost působící v oblasti informačních a komunikačních technologií zřízená moskevskou vládou. Pořádala výběrová řízení na dodávky softwaru pro rozpoznávání obličeje, který byl posléze použit při zavádění systému pro rozpoznávání obličeje v Moskvě.

Systém pro rozpoznávání obličeje v Moskvě byl vyvinut a používán Oddělením informačních technologií města Moskvy. Údaje z tohoto systému byly předávány donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě tento systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Elektronnaja Moskva je tudíž odpovědná za poskytování technické nebo materiální podpory pro závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.“

20.7.2023


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1496

ze dne 20. července 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. března 2023 znovu důrazně odsoudila útočnou válku Ruska vůči Ukrajině, jež představuje zjevné porušení Charty OSN. Evropská rada rovněž zopakovala, že Unie je i nadále odhodlána udržovat a zvyšovat kolektivní tlak na Rusko, mimo jiné prostřednictvím případných dalších omezujících opatření.

(4)

Írán poskytuje nevyprovokované a neodůvodněné útočné válce Ruska vůči Ukrajině vojenskou podporu. Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno pět osob, které jsou zapojeny do vývoje a dodávek bezpilotních vzdušných prostředků Rusku.

(5)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby:

„Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1573.

Hamid Reza SHARIFI TEHRANI

حمید رضا شریفی تهرانی

také znám jako Hamidreza SHARIFI TEHRANI

Funkce: člen představenstva společnosti Qods Aviation Industries

Datum narození: 6.7.1974

Místo narození: Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hamid Reza Sharifi-Tehrani je významným členem představenstva společnosti Qods Aviation Industries (QAI), subjektu, který prodává drony Mohajer-6 do Ruska pro účely jejich použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1574.

Ali Reza TANGSIRI

علیرضا تنگسیری

Funkce: Velitel námořnictva Islámských revolučních gard a předseda a člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 27.8.1963

Místo narození: Arvandkenar, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Ali Reza Tangsiri je velitelem námořnictva Islámských revolučních gard a předsedou a členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1575.

Mohsen ASADI

محسن اسدی

Funkce: člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 16.9.1971

Místo narození: Kerman, Írán

Pohlaví: muž

Mohsen Asadi je členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1576.

Mohammad Reza MOHAMMADI

محمد رضا محمدی

Funkce: člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 16.4.1971

Místo narození: Teherán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Mohammad Reza Mohammadi je členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1577.

Mohammad Sadegh Heidari MOUSA

محمد صادق حیدری موسی

Funkce: člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 24.9.1977

Místo narození: Šahrebabak, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Mohammad Sadegh Heidari Mousa je členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023“


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1497

ze dne 20. července 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008 (1), a zejména na článek 4i uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. května 2013 přijala Rada nařízení (EU) č. 401/2013.

(2)

Dne 31. ledna 2023 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Unie prohlášení, v němž důrazně odsoudil svržení myanmarské demokraticky zvolené vlády myanmarskými ozbrojenými silami, což je v očividném rozporu s vůlí lidu vyjádřenou ve všeobecných volbách, které se konaly dne 8. listopadu 2020. Tento nezákonný čin zvrátil přechod země k demokracii a měl katastrofální humanitární, sociální, bezpečnostní, hospodářské a lidskoprávní důsledky.

(3)

Unie je i nadále hluboce znepokojena pokračující eskalací násilí a vývojem směrem k vleklému konfliktu s regionálními důsledky. Unie odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv myanmarskými ozbrojenými silami, včetně mučení, sexuálního a genderově podmíněného násilí, pronásledování občanské společnosti, obránců lidských práv a novinářů, a útoky na civilní obyvatelstvo včetně etnických a náboženských menšin.

(4)

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému rychlému pokroku v situaci v Myanmaru/Barmě, Unie několikrát uvedla, že je připravena přijmout další omezující opatření vůči těm, kdo jsou odpovědni za narušování demokracie a právního státu a za závažné porušování lidských práv v uvedené zemi.

(5)

Vzhledem k přetrvávající závažné situaci v Myanmaru/Barmě by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013, mělo být doplněno šest osob a jeden subjekt.

(6)

Nařízení (EU) č. 401/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění takto:

1)

v seznamu v oddíle „A. Fyzické osoby podle článku 4a“ se doplňují nové položky, které znějí:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„94.

Aung Kyaw Min

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: kolem roku 1958;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: člen Státní správní rady

Aung Kyaw Min je od 1. února 2023 členem Státní správní rady (SAC). Je rovněž bývalým hlavním ministrem Rakhinského státu. SAC vede vrchní velitel Min Aung Hlaing, který od 1. února 2021 převzal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu, což demokraticky zvolené vládě brání v plnění jejího mandátu.

Jako člen SAC se generál Aung Kyaw Min přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za ně, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty a omezují svobodu shromažďování a projevu.

Jako člen SAC nese Aung Kyaw Min za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

20.7.2023

95.

Kyaw Swar Lin

a.k.a Kyaw Swar Linn

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: generálintendant ozbrojených sil Myanmaru

Generálporučík Kyaw Swar Lin byl v květnu 2020 jmenován generálintendantem. Jedná se o šestou nejvyšší pozici v armádě Myanmaru/Barmy. Úřad generálintendanta je útvar spadající do pravomoci ministerstva obrany, který je zapojen do pořizování zbraní a vojenského vybavení pro myanmarské ozbrojené síly. Kromě toho Kyaw Swar Lin řídí Myanmar Economic Corporation (MEC), která je jedním ze dvou velkých konglomerátů a holdingových společností provozovaných armádou a která vytváří příjmy pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw).

Jako generálintendant je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě.

Kyaw Swar Lin je proto fyzickou osobou, jejíž politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která podporuje činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20.7.2023

96.

Myint Kyaing

také znám jako U Myint Kyaing

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 17.4.1957

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo

Myint Kyaing je od 19. srpna 2021 svazovým ministrem pro přistěhovalectví a obyvatelstvo. Předtím byl po státním převratu dne 1. února 2021 svazovým ministrem práce. Je členem Státní správní rady (SAC) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 1. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako svazový ministr plní povinnosti na podporu represivní politiky vojenského režimu v oblasti přistěhovalectví a záležitostí obyvatelstva, jako je omezování cestování občanů uvnitř země, jakož i politiky režimu vůči menšině Rohingyů, jež je v rozporu s lidskými právy. Jako ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo se rovněž účastní příprav na volby vyhlášené armádou s cílem legitimizovat nezákonný převrat v únoru 2021.

Myint Kyaing je tedy odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě a za podporu činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru.

20.7.2023

97.

Porel Aung Thein

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 60. až 70. léta 20. století (přibližně 50 let)

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: člen Státní správní rady

Porel Aung Thein je od 1. února 2023 členem Státní správní rady (SAC). Je rovněž členem provojenské Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP).

SAC vede vrchní velitel Min Aung Hlaing, který od 1. února 2021 převzal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu, což demokraticky zvolené vládě brání v plnění jejího mandátu.

Jako člen SAC se Porel Aung Thein přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty a omezují svobodu shromažďování a projevu.

Jako člen SAC nese Porel Aung Thein za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

20.7.2023

98.

Pwint San

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.7.1961

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr práce

Pwint San je od 19. srpna 2022 svazovým ministrem práce. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jeho postavení svazového ministra práce bylo opětovně potvrzeno dne 1. února 2023.

Dříve byl jmenován svazovým ministrem obchodu na období od 3. února 2021 do 19. srpna 2022.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Pod jeho vedením jsou systematicky porušována práva pracovníků, zejména práva pracovníků přidružených k opozičnímu hnutí. Jako ministr obchodu Pwint San usnadnil dovoz zboží nezbytného k udržení moci režimu (např. dovoz topného oleje). Kromě toho svými vnitrostátními aktivitami a mezinárodními kontakty přispívá k další stabilizaci nelegitimní moci vojenského režimu. Ministerstvo pod jeho vedením zároveň prohlubuje výpadky dodávek v rámci země tím, že zavádí kontroly dovozu a omezuje převod remitencí.

Pwint San je proto fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která se podílí na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20.7.2023

99.

Thet Khaing Win

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.7.1961

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr zdravotnictví

Dr Thet Khaing Win je od 1. února 2021 ministrem zdravotnictví a sportu. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jeho postavení svazového ministra zdravotnictví bylo potvrzeno dne 1. února 2023.

Před státním převratem byl stálým tajemníkem ministerstva zdravotnictví a sportu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Pod jeho vedením byly stovky lékařů z politických důvodů propuštěny a byly jim odebrány licence. Rovněž odmítl žádosti Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) o rozšíření přístupu k pomoci v souvislosti s pandemií. Pod jeho vedením byl na soukromé nemocnice vyvíjen tlak, aby nenajímaly lékaře, kteří odmítají pracovat ve veřejných nemocnicích pod vojenským režimem.

Dr. Thet Khaing Win je proto fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která se podílí na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20.7.2023“

2)

v seznamu v oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle článku 4a“ se doplňuje nová položka, která zní:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„19.

No. 2 Mining Enterprise (ME 2)

adresa: Ywargout Quarter, Pyinmana Township, Nay Pyi Taw, Myanmar/Burma;

typ subjektu: státem vlastněný podnik;

místo registrace: Myanmar/Barma;

hlavní místo obchodní činnosti: Myanmar/Barma;

Telefon:09 - 067-22126

No. 2 Mining Enterprise (ME 2) je státem vlastněný podnik spadající do jurisdikce Ministerstva pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC), který rovněž působí jako regulační orgán v odvětví výroby a marketingu neželezných kovů. Státem vlastněnému podniku je svěřena pravomoc udělovat povolení a vybírat část daně ze zisků dosažených soukromými společnostmi, které jsou buď součástí tzv. „smluv o sdílení výroby“, nebo ve společném podniku s podnikem ME 2.

Ministr pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí U Khin Maung Yi byl jmenován Státní správní radou (SAC), která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Od vojenského převratu získal vojenský režim kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně No. 2 Mining Enterprise. No. 2 Mining Enterprise proto ovládán ze strany myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a generuje pro něj příjmy, čímž přispívá k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát.

Kromě toho se No. 2 Mining Enterprise účastnil různých projektů souvisejících s násilím myanmarských ozbrojených sil vůči civilnímu obyvatelstvu a porušováním jejich nejzákladnějších práv, mimo jiné prostřednictvím konfiskace půdy a nuceného přemísťování, a na tyto projekty dohlížel.

20.7.2023“


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1498

ze dne 20. července 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Rada je i nadále hluboce znepokojena situací v Sýrii. Po více než deseti letech konflikt v Sýrii zdaleka neskončil a zůstává zdrojem utrpení a nestability.

(3)

Rada konstatuje, že syrský režim i nadále uplatňuje politiku represí. Rada se domnívá, že je nutné zachovat a zajistit účinnost stávajících omezujících opatření tím, že se dále rozvinou, přičemž se současně zachová jejich cílený a diferencovaný přístup a zohlední se humanitární situace syrského obyvatelstva. Rada má za to, že s ohledem na specifické podmínky panující v Sýrii mají z hlediska účinnosti těchto omezujících opatření zvláštní význam určité kategorie osob a subjektů.

(4)

Rada dospěla k závěru, že Írán poskytuje syrskému režimu vojenskou podporu. S ohledem na závažnost situace se Rada domnívá, že na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 by měla být doplněna jedna osoba zapojená do vývoje systémů protivzdušné obrany a dodávek těchto systémů Sýrii.

(5)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v oddíle A („Osoby“) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňuje tato položka:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„352.

Fereydoun Mohammadi SAGHAEI

فریدون محمدی سقایی

datum narození: 1964;

státní příslušnost: Íránská

pohlaví: muž

Fereydoun Mohammadi Saghaei je zástupcem velitele vzdušných sil Islámských revolučních gard (IRGC). Odpovídá za projekt protivzdušné obrany IRGC v Sýrii. Tento projekt je součást podpory, již syrskému režimu poskytuje Írán tím, že do Sýrie posílá vojenské vybavení a personál. Fereydoun Mohammadi Saghaei tudíž podporuje syrský režim.

20.7.2023“


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1499

ze dne 20. července 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 Rada přijala nařízení (EU) 2020/1998.

(2)

V prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv ze dne 8. prosince 2020 Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Rada ve svých závěrech ze dne 14. listopadu 2022 vyjádřila znepokojení nad tím, že ozbrojené konflikty mají i nadále nepřiměřený dopad na ženy a dívky po celém světě a že je stále rozšířeno sexuální a genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního násilí v průběhu konfliktů, a to jak offline, tak online. Zavázala se, že s cílem zajistit plnou odpovědnost a bojovat proti beztrestnosti zintenzivní úsilí o potírání takového násilí. Rada dále ve svých závěrech z 5. a 6. června 2014 zdůraznila, že boj proti všem formám násilí páchaného na ženách a jejich prevence a odstranění vyžaduje koordinované politiky na všech příslušných úrovních a komplexní přístup zaměřený na klíčové otázky prevence, nízké míry oznamování, ochrany, podpory obětí a trestního stíhání pachatelů i další opatření. Strategické využívání omezujících opatření tento přístup posiluje tím, že zvyšuje tlak s cílem přecházet dalšímu porušování a zneužívání a v koordinaci s dalšími nástroji Unie v rámci souboru nástrojů v oblasti lidských práv upozorňuje na tato porušování a zneužívání a na odpovědné osoby.

(4)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998, mělo být zařazeno šest osob.

(5)

Nařízení (EU) 2020/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí (EU) 2020/1998 se na seznam fyzických osob obsažený v oddíle A. („Fyzické osoby“) doplňují tyto položky:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„57..

Habibullah AGHA

také znám jako

Mawlawi, Maulvi, Hadith, Sheikh

حبیب الله اغا

(v paštštině)

Funkce: úřadující ministr školství Tálibánu

Datum narození: 1954 nebo 1955

Místo narození: Vach Bakhto, Shah Wali Kot, provincie Kandahár, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Habibullah Agha byl v září 2022 jmenován úřadujícím ministrem školství Tálibánu. V této funkci uplatňoval Habibullah Agha politiku Tálibánu, jež odepírá dívkám přístup k sekundárnímu vzdělávání tím, že prodloužil zákaz pro studentky navštěvovat vyšší ročníky sekundárního vzdělávání, než je 6. ročník.

Sám Habibullah Agha navíc zpřísnil stávající politiky Tálibánu založené na diskriminaci na základě pohlaví tím, že nařídil i uzavření soukromých vzdělávacích středisek a vzdělávacích středisek řízených nevládními organizacemi, která předtím sloužila jako místo vzdělávání dívek. Nese proto osobní odpovědnost za porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za systematické represe založené na pohlaví v oblasti vzdělávání. Je osobně odpovědný za pokračující porušování základního práva afghánských dívek na sekundární vzdělávání a práva na rovné zacházení s chlapci a dívkami v oblasti sekundárního vzdělávání, v důsledku čehož jsou dívky dále vylučovány ze společnosti.

Jako úřadující ministr školství Tálibánu je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za porušování práva dívek a žen na vzdělání a práva na rovné zacházení s muži a ženami.

20.7.2023

58.

Abdul Hakim HAQQANI

také znám jako

Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai;

„Shaikhul Hadis“ Maulvi Abdul Hakim „Haqqani“

شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني

لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني

(v paštštině)

Funkce: úřadující nejvyšší soudce Nejvyššího soudu Afghánistánu dosazený Tálibánem

Qazi al-Quzzat (nejvyšší soudce)

Datum narození: 1967

Místo narození: Panjwayi, provincie Kandahár, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Abdul Hakim Haqqani je v současné době úřadující nejvyšší soudce Nejvyššího soudu Afghánistánu, kterého v roce 2021 jmenovalo vedení Tálibánu. V této funkci fakticky využíval právního systému k provádění represí vůči ženám na základě pohlaví tím, že z afghánského soudního systému vyloučil soudkyně a systematicky omezoval přístup žen ke spravedlnosti, čímž porušil zásadu rovného zacházení s muži a ženami.

Kromě své funkce úřadujícího nejvyššího soudce Tálibánu Abdul Hakim Haqqani působí jako ideologický vůdce v rámci Tálibánu a díky svému osobnímu přístupu k vůdci Tálibánu Hajbatulláhu Achúndzádovi má politický vliv na utváření ideologie Tálibánu, pokud jde o represe na základě pohlaví, zejména vydáváním pokynů pro systematické vylučování žen a dívek z veřejného života v Afghánistánu.

Jako úřadující nejvyšší soudce Nejvyššího soudu Afghánistánu dosazený Tálibánem je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za porušování práva dívek a žen na přístup ke spravedlnosti, jakož i práva na rovné zacházení s muži a ženami.

20.7.2023

59.

Abdul-Hakim SHAREI

také znám jako

Sharae; Sharie; Shara’i

عبدالحکیم شریری

(v paštštině)

Funkce: úřadující ministr spravedlnosti Tálibánu

Titul: šajch-al-hadís mawlawi

Datum narození: 1961

Místo narození: Ayub-Khil v provincii Chóst, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Poté, co Tálibán převzal moc v Afghánistánu, zahájil Abdul-Hakim Sharei jakožto úřadující ministr spravedlnosti Tálibánu soustředěné úsilí o to, aby vnitrostátní soudní systém obrátil proti afghánským ženám. Fakticky bránil udělování licencí právničkám a možnosti žen získat právní zastoupení a odvolal ženy z funkcí v rámci soudního systému. Na základě jeho pokynu přezkoumat celý právní rámec Afghánistánu bylo rovněž ukončeno uplatňování zákona o odstranění násilí páchaného na ženách.

Tyto politiky představují soustředěné úsilí o to, aby bylo odepírání spravedlnosti využíváno jako účinný nástroj na podporu systému represí na základě pohlaví tím, že jsou ženy a dívky vystavovány stavu bezpráví a beztrestnosti, za což je Abdul-Hakim Sharei přímo a osobně odpovědný.

Jako úřadující ministr spravedlnosti Tálibánu je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za porušování práv žen na přístup ke spravedlnosti, jakož i práva na rovné zacházení s muži a ženami.

20.7.2023

60.

James Mark NANDO

 

Funkce: generálmajor Jihosúdánských lidových ozbrojených sil (SSPDF)

Místo narození: Ezo, okres Ezo, Západní Equatoria, Jižní Súdán

Adresa: Džuba, Jižní Súdán

Státní příslušnost: jihosúdánská

Pohlaví: muž

James Nando je vysoký důstojník Jihosúdánských lidových ozbrojených sil (SSPDF) s hodností generálmajora. V jihosúdánském státě Západní Equatoria velí silám, které spáchaly rozsáhlé útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Síly pod jeho velením systematicky používaly sexuální a genderově podmíněné násilí jako prostředek k terorizování obyvatelstva.

Jako generálmajor je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Jižním Súdánu, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí.

20.7.2023

61.

Mahamat SALLEH Adoum Kette

také znám jako

Mahamet Salleh

 

Funkce: generál Lidové fronty pro obrodu Středoafrické republiky (FPRC)

Státní příslušnost: Středoafrická republika

Místo narození: prefektura Hautte-Kotto, Středoafrická republika

Pohlaví: muž

Mahamat Salleh jako jeden z hlavních představitelů Lidové fronty pro obrodu Středoafrické republiky (FPRC) velel ve Středoafrické republice silám, které prováděly rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo. Salleh osobně, jakož i síly pod jeho velením již řadu let v obrovském rozsahu opakovaně páchají trestné činy spočívající v sexuálním a genderově podmíněném násilí jako prostředek k terorizování civilního obyvatelstva.

Jako generál FPRC je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv ve Středoafrické republice, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí.

20.7.2023

62.

Igor Leonidovich KOLEDA

Iгор Леонiдович КОЛЕДА

(v ukrajinštině)

Игорь Леонидович

КОЛЕДА

(v ruštině)

Funkce: velitel 30. motostřelecké brigády. Hodnost: plukovník

Datum narození: 11.12.1973

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Identifikační číslo ozbrojených sil:

540530367155

Igor Leonidovič Koleda je velitelem 30. motostřelecké brigády ruských ozbrojených sil s hodností plukovníka. Brigáda se pod jeho velením počátkem roku 2022 účastnila nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu.

Příslušníci 30. motostřelecké brigády se počátkem roku 2022 dopouštěli sexuálního a genderově podmíněného násilí páchaného na ukrajinském civilním obyvatelstvu, a to i na nejméně jedné nezletilé osobě. Ukrajinské orgány označily jednoho příslušníka 30. motostřelecké brigády za osobu podezřelou ze sexuálního násilí páchaného na ženách.

Rozsah a závažnost sexuálního násilí, jež je pácháno v oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem, svědčí o systematičtějším plánování a o tom, že ruští velitelé si jsou vědomi sexuálního násilí ze strany vojenského personálu na Ukrajině a v některých případech jej podporují, nebo dokonce nařizují.

Jako velitel 30. motostřelecké brigády je tudíž Igor Koleda odpovědný za porušování lidských práv na Ukrajině, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí.

20.7.2023“


ROZHODNUTÍ

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/35


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1500

ze dne 20. července 2023,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE:

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/1999.

(2)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie ze dne 8. prosince 2020 o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlanost Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Unie je znepokojena pokračujícím zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Rusku. Neodůvodněná a nevyprovokovaná útočná válka Ruska vůči Ukrajině vedla k zesílení vnitřních represí v Rusku, k drastickému omezení svobody přesvědčení a projevu a svobody sdělovacích prostředků a k zavedení válečné cenzury.

(4)

Unie nadále důrazně odsuzuje stále rozsáhlejší uplatňování restriktivních právních předpisů a systematické represe proti občanské společnosti a obhájcům lidských práv, jakož i neustávající zásahy proti nezávislým sdělovacím prostředkům, jednotlivým novinářům, členům politické opozice a dalším kritickým hlasům.

(5)

Unie důrazně odsuzuje politicky motivované rozhodnutí moskevského soudu, jímž byl opoziční politik, demokratický aktivista a otevřený kritik Kremlu Alexej Navalnyj odsouzen k trestu odnětí svobody na 2,5 roku, a prodloužení tohoto trestu o dalších 9 let.

(6)

Unie důrazně odsuzuje politicky motivované rozhodnutí moskevského soudu, jímž byl opoziční politik, demokratický aktivista a otevřený kritik Kremlu Vladimir Kara-Murza odsouzen k 25 letům odnětí svobody.

(7)

Unie vyzývá Rusko, aby všechny osoby uvězněné na základě politicky motivovaných obvinění okamžitě a bezpodmínečně propustilo.

(8)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí (SZBP) 2020/1999, mělo být zařazeno dvanáct osob a pět subjektů.

(9)

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 13.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se mění takto:

1)

na seznam fyzických osob obsažený v oddíle A. („Fyzické osoby“) se doplňují tyto položky:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„45.

Oleg Anatolyevich BARANOV

Олег Анатольевич БАРАНОВ

(v ruštině)

Funkce: ředitel Hlavního ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy, generálporučík policie

Datum narození: 16.3.1969

Místo narození: Postupim, Německo

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené subjekty:

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy,

středisko pro boj proti extremismu,

odbor informačních technologií města Moskvy,

NTechLab,

Tevian

Oleg Baranov je ředitelem Hlavního ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy. V této funkci dohlíží na policejní síly, vyšetřovatele trestných činů, vazební zařízení, středisko pro boj proti extremismu a další jednotky donucovacích orgánů v Moskvě.

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy pod jeho vedením sledovalo a svévolně zadrželo nezávislé novináře a opoziční aktivisty, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného, proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Je rovněž odpovědné za vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině. Za tímto účelem jako nástroj represí využilo systém rozpoznávání obličeje v Moskvě.

Oleg Baranov je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

46.

Eduard Anatolyevich LYSENKO

Эдуард Анатольевич ЛЫСЕНКО

(v ruštině)

Funkce: člen Moskevské městské rady, vedoucí odboru informačních technologií města Moskvy

Datum narození: 22.1.1975

Místo narození: Jaroslavl, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby:

Natalia Serguninová

Přidružené subjekty:

odbor informačních technologií města Moskvy,

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy

Eduard Lysenko je členem Moskevské městské rady a vedoucím odboru informačních technologií města Moskvy.

Odbor informačních technologií města Moskvy vyvíjí a v Moskvě používá systém pro rozpoznávání obličeje. Údaje z tohoto systému pro rozpoznávání obličeje předává donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo tento systém rozpoznávání obličeje v Moskvě jako nástroj represí, zejména ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného, proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo tento systém rozpoznávání obličeje rovněž k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Eduard Lysenko je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

47.

Natalia Alekseevna SERGUNINA

Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА

(v ruštině)

Funkce: místostarostka, Moskvy, vedoucí kanceláře starosty a městské rady Moskvy

Datum narození: 22.8.1978

Místo narození: Moskva, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Adresa: (kancelář) Voznesenskij pereulok 22, 125009 Moskva, Ruská federace

Přidružené osoby:

Eduard Lysenko

Přidružené subjekty:

odbor informačních technologií města Moskvy,

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy

Další identifikační údaje: Tel.: +74956298447 (kancelář)

Natalia Serguninová je místostarostka Moskvy. Odbor informačních technologií města Moskvy, který spadá do její pravomoci, vyvíjí a používá v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje. Údaje z tohoto systému pro rozpoznávání obličeje předává donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo tento systém rozpoznávání obličeje v Moskvě jako nástroj represí, zejména ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného, proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní věci města Moskvy využilo systém rozpoznávání obličeje rovněž k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Natalia Serguninová je proto odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

48.

Dmitry Yurievich NOZHKIN

Дмитрий Юрьевич НОЖКИН

(v ruštině)

Funkce: velitel věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 3.7.1981

adresa: Suzdalskaja ul. 2, 118, Vladimir, Vladimirská oblast, Rusko, 600009

Daňové identifikační číslo: 583520944622

Dmitrij Nožkin je velitelem trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je vězněn od svého odsouzení v březnu 2022 ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu vice než 100 dní několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Dmitrij Jurijevič Nožkin, jako velitel tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Dmitrij Nožkin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

49.

Yuri Alexandrovich FOMIN

Юрий Александрович

ФОМИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 28.08.1986

Adresa: Komsomolskaja ul. 95/2, 13, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601914

Jurij Fomin je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je vězněn od svého odsouzení v březnu 2022 ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Jurij Alexandrovič Fomin, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Jurij Fomin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

50.

Danila Andreevich SINYUKHIN

Данила Андреевич СИНЮХИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 8.8.1990

Adresa: Narodnaja ul. 8, 91, Vladimir, Vladimirská oblast, Rusko, 600026

Danila Sinyukhin je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na více než 100 dnů několika cyklům samovazby ve trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Danila Sinyukhin, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Danila Sinyukhin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

51.

Anatoly Alekseevich GORSHKOV

Анатолий Алексеевич ГОРШКОВ

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 6.5.1984

adresa: Sergej Lazo ul. 4/1, 75, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601911

Anatolij Gorškov je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Anatolij Gorškov, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Anatolij Gorškov je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

52.

Dmitry Ivanovich MAKORIN

Дмитрий Иванович

МАКОРИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele věznice IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 23.6.1984

Adresa: Dačny proezd 3, byt č. 3, Melechovo, Vladimirská oblast, Rusko

Dmitrij Makorin je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Dmitrij Makorin, jako zástupce velitele tohoto zařízení, bezprostřední odpovědnost.

Dmitrij Makorin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

53.

Mikhail Alekseevich NEIMOVICH

Михаил Алексеевич НEИМОВИЧ

(v ruštině)

Funkce: poručík ve věznici IK-6 ve Vladimirské oblasti

Datum narození: 25.11.1997

Adresa: Muromskaja ul. 9, 22, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601909

Michail Nejmovič je poručíkem Federální vězeňské služby Ruska v trestanecké kolonii IK-6 v Melechovu ve Vladimirské oblasti, kde je od svého odsouzení v březnu 2022 vězněn ruský politický opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Michail Nejmovič bezprostřední odpovědnost.

Michail Nejmovič je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování a za porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu.

20.7.2023

54.

Alexey Ivanovich GIRICHEV

Алексей Иванович ГИРИЧЕВ

(v ruštině)

Funkce: (bývalý) oblastní velitel Federální vězeňské služby (FSIN) ve Vladimirské oblasti do března 2023,

současný zástupce vedoucího FSIN

Datum narození: 3.8.1975

Místo narození: Kalač, Kalačejevský obvod, Voroněžská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Adresa: (dříve) Zoja Kosmoděmjanská ul. 5 korpus 1, 95, Kovrov, Vladimirská oblast, Rusko, 601911

Daňové identifikační číslo: 382101379684

Aleksej Giričev je zástupcem velitele ruské Federální vězeňské služby (FSIN), která vězní od jeho odsouzení v březnu 2022 ruského politického opozičního vůdce Alexeje Navalného.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Aleksej Giričev, jako zástupce velitele FSIN, bezprostřední odpovědnost.

Aleksej Giričev je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání nebo zadržování.

20.7.2023

55.

Arkady Alexandrovich GOSTEV

Аркадий Александрович

ГОСТЕВ

(v ruštině)

Funkce: ředitel FSIN (bývalý náměstek ministra vnitra, do roku 2021)

Datum narození: 11.2.1961

Místo narození: Šatský okres, Rjazaňská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

adresa: Lobačevskogo 92-12, Moskva, 117453

Číslo cestovního pasu: 620120675

Arkadij Gostev je ředitelem ruské Federální vězeňské služby (FSIN), která vězní od jeho odsouzení v březnu 2022 ruského politického opozičního vůdce Alexeje Navalného.

Navalnyj byl od srpna 2022 vystaven na dobu více než 100 dnů několika cyklům samovazby v trestní cele, což přispělo k prudkému zhoršení jeho zdraví. Metody používané vedením kolonie (mimo jiné i použití mimořádně jasných LED svítidel) představují kruté, nelidské a ponižující tresty v trestanecké kolonii IK-6, za které nese Arkadij Gostev, jako ředitel FSIN, bezprostřední odpovědnost.

Arkadij Gostev je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání nebo zadržování.

20.7.2023

56.

Alexander Alexandrovich

SAMOFAL

Александр Александрович

САМОФАЛ

(v ruštině)

Funkce: agent Federální bezpečnostní služby Ruské federace

Datum narození: 23.8.1981

Místo narození: Moskva, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Adresa: (dříve) vojenská jednotka 2568, akademie pohraniční služby FSB, Golicyno, Ruská federace

Alexandr Samofal je důstojníkem Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB). V této funkci se osobně podílel na operaci FSB s cílem zavraždit použitím neurotoxinu předního představitele ruské opozice Vladimira Kary-Murzy. Otrava s téměř smrtelnými následky vážně poškodila zdraví Kary-Murzy, což mělo negativní dopad na jeho dlouhodobý fyzický stav.

Kara-Murza patří v Rusku mezi přední opoziční aktivisty. Politicky motivovaná soudní řízení na základě nepravdivých obvinění byla proti němu zahájena v roce 2022 poté, co obvinil Kreml z páchání válečných zločinů na Ukrajině a veřejně odsoudil ruskou agresi. V dubnu 2023 byl odsouzen k 25 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou / v pracovním táboře. Soudní řízení vedené proti němu bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině.

Alexander Samofal je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.“

20.7.2023

2)

na seznam právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v oddíle B („Právnické osoby, subjekty a orgány“) se doplňují tyto položky:

 

Názvy

(přepis do latinské abecedy)

Názvy

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„16.

Main Directorate of Internal Affairs of the City of Moscow

Главное Управление Внутренних дел по городу Москве

(v ruštině)

Adresa: 127994, Moskva, ul. Petrovka 38, Rusko

Tel.: +8 (495) 694-92-29

Internetové stránky: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/

Pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy spadají policejní složky, vyšetřovatelé trestných činů, vazební zařízení, Středisko pro boj proti extremismu a další donucovací orgány v Moskvě. Jeho ředitelem je Oleg Baranov.

Toto ředitelství provádělo sledování a svévolné zadržování nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Zabývalo se rovněž vyhledáváním a zadržováním odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině. K těmto účelům používalo v Moskvě jako nástroj represe systém pro rozpoznávání obličeje.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy je tudíž odpovědné za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

17.

Department of Information Technologies of the City of Moscow

Департамент Информационных Технологий города Москвы

(v ruštině)

Adresy: (oficiální) Rusko, 123100 Moskva, 1-Y Krasnogvardějský projezd 21, budova 1, (skutečná) Rusko, 105064 Moskva Jakovapostol'skij Pereulok 12с1

Tel.: +7 (495) 957-01-31

Fax:+7 (495) 957-75-42

Email: dit@mos.ru

Internetové stránky: https://www.mos.ru/dit/

Oddělení informačních technologií města Moskvy vyvíjí a používá v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje. Údaje ze systému pro rozpoznávání obličeje předává donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Oddělení informačních technologií města Moskvy je tudíž odpovědné za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

18.

Ntechlab

Нтехлаб

(v ruštině)

Adresa: 127055, Rusko, Moskva, Novolesnaja ul. 2, prost. 1/3 (BC „Brigantina Hall“)

Tel.: +7 (499) 110-22-54

Email: info@ntechlab.ru

Internetové stránky: https://ntechlab.ru/

NtechLab je ruská společnost zabývající se technologií rozpoznávání obličeje. Spolupracovala s Oddělením informačních technologií města Moskvy na vývoji systému pro rozpoznávání obličeje v Moskvě. Údaje ze systému pro rozpoznávání obličeje jsou předávány donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Společnost NtechLab je tudíž odpovědná za poskytování technické nebo materiální podpory pro závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

19.

Tevian

také známa jako Tekhnologii Videoanaliza LLC

ООО Технологии видеоанализа

(v ruštině)

Adresy: (oficiální) 119634 Moskva, Skulptora Muchina ul. 7, 1. patro, II, místnost 2B, Rusko, (kancelář) 119048, Moskva, Efremova ul. 10, budova 2, kancelář 11, Rusko

Tel.: +7 (917) 531-86-41

Internetové stránky: https://tevian.ai

Email: info@tevian.ru;

support@tevian.ai

Tevian je společnost zabývající se technologií rozpoznávání obličeje. Spolupracovala s Oddělením informačních technologií města Moskvy na vývoji systému pro rozpoznávání obličeje v Moskvě. Údaje z tohoto systému pro rozpoznávání obličeje jsou předávány donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě tento systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo tento systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Tevian je tudíž odpovědná za poskytování technické nebo materiální podpory pro závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.

20.7.2023

20.

JSC Elektronnaya Moskva

AO “Электронная Москва”

(v ruštině)

Adresy:

(skutečná) 105064, Moskva, Nižnij Susalnyj pereulok, budova 5, budova 19, patro a1, místnost X, místnost 1,

(oficiální) 105064, Moskva, Nižnij Susalnyj pereulok, 5, budova 19, patro a1, místnost X, místnost 1,

(poštovní) 107078, Moskva, PO Box 185

Tel.: +7 (495) 988-2270

Email: e-moskva@e-moskva.ru

Internetové stránky: https://www.e-moskva.ru/

Daňové identifikační číslo (INN): 7707314029

Elektronnaja Moskva je společnost působící v oblasti informačních a komunikačních technologií zřízená moskevskou vládou. Pořádala výběrová řízení na dodávky softwaru pro rozpoznávání obličeje, který byl posléze použit při zavádění systému pro rozpoznávání obličeje v Moskvě.

Systém pro rozpoznávání obličeje v Moskvě byl vyvinut a používán Oddělením informačních technologií města Moskvy. Údaje z tohoto systému byly předávány donucovacím orgánům spadajícím pod Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy.

Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo v Moskvě tento systém pro rozpoznávání obličeje jako nástroj represe. Sloužil mu ke sledování a svévolnému zadržení nezávislých novinářů a opozičních aktivistů, kteří se účastnili pokojných protestů na podporu Alexeje Navalného a na protest proti korupci ruské vlády a proti invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavní ředitelství pro vnitřní záležitosti města Moskvy používalo systém pro rozpoznávání obličeje také k vysledování a zadržení odvedenců, kteří se pokusili vyhnout mobilizaci prováděné z důvodu útočné války Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Elektronnaja Moskva je tudíž odpovědná za poskytování technické nebo materiální podpory pro závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, a za porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování.“

20.7.2023


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/48


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1501

ze dne 20. července 2023,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. března 2023 znovu důrazně odsoudila útočnou válku Ruska vůči Ukrajině, jež představuje zjevné porušení Charty OSN. Evropská rada rovněž zopakovala, že Unie je i nadále odhodlána udržovat a zvyšovat kolektivní tlak na Rusko, mimo jiné prostřednictvím případných dalších omezujících opatření.

(4)

Írán poskytuje nevyprovokované a neodůvodněné útočné válce Ruska vůči Ukrajině vojenskou podporu. Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP mělo být doplněno pět osob, které jsou zapojeny do vývoje a dodávek bezpilotních vzdušných prostředků Rusku.

(5)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(6)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby:

„Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1573.

Hamid Reza SHARIFI TEHRANI

حمید رضا شریفی تهرانی

také znám jako Hamidreza SHARIFI TEHRANI

Funkce: člen představenstva společnosti Qods Aviation Industries

Datum narození: 6.7.1974

Místo narození: Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hamid Reza Sharifi-Tehrani je významným členem představenstva společnosti Qods Aviation Industries (QAI), subjektu, který prodává drony Mohajer-6 do Ruska pro účely jejich použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1574.

Ali Reza TANGSIRI

علیرضا تنگسیری

Funkce: Velitel námořnictva Islámských revolučních gard a předseda a člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 27.8.1963

Místo narození: Arvandkenar, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Ali Reza Tangsiri je velitelem námořnictva Islámských revolučních gard a předsedou a členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1575.

Mohsen ASADI

محسن اسدی

Funkce: člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 16.9.1971

Místo narození: Kerman, Írán

Pohlaví: muž

Mohsen Asadi je členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1576.

Mohammad Reza MOHAMMADI

محمد رضا محمدی

Funkce: člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 16.4.1971

Místo narození: Teherán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Mohammad Reza Mohammadi je členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023

1577.

Mohammad Sadegh Heidari MOUSA

محمد صادق حیدری موسی

Funkce: člen představenstva společnosti Paravar Pars Company

Datum narození: 24.9.1977

Místo narození: Šahrebabak, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Mohammad Sadegh Heidari Mousa je členem představenstva společnosti Paravar Pars Company, která vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard. Společnost Paravar Pars Company byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.7.2023“


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/52


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1502

ze dne 20. července 2023,

kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/184/SZBP (1).

(2)

Dne 31. ledna 2023 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Unie prohlášení, v němž důrazně odsoudil svržení myanmarské demokraticky zvolené vlády myanmarskými ozbrojenými silami, což je v očividném rozporu s vůlí lidu vyjádřenou ve všeobecných volbách, které se konaly dne 8. listopadu 2020. Tento nezákonný čin zvrátil přechod země k demokracii a měl katastrofální humanitární, sociální, bezpečnostní, hospodářské a lidskoprávní důsledky.

(3)

Unie je i nadále hluboce znepokojena pokračující eskalací násilí a vývojem směrem k vleklému konfliktu s regionálními důsledky. Unie odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv myanmarskými ozbrojenými silami, včetně mučení, sexuálního a genderově podmíněného násilí, pronásledování občanské společnosti, obránců lidských práv a novinářů, a útoky na civilní obyvatelstvo včetně etnických a náboženských menšin.

(4)

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému rychlému pokroku v situaci v Myanmaru/Barmě, Unie několikrát uvedla, že je připravena přijmout další omezující opatření vůči těm, kdo jsou odpovědni za narušování demokracie a právního státu a za závažné porušování lidských práv v uvedené zemi.

(5)

Vzhledem k přetrvávající závažné situaci v Myanmaru/Barmě by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2013/184/SZBP, mělo být doplněno šest osob a jeden subjekt.

(6)

Rozhodnutí 2013/184/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2013/184/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 75).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2013/184/SZBP se mění takto:

1)

v seznamu v oddíle „A. Fyzické osoby podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1“ se doplňují nové položky, které znějí:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„94.

Aung Kyaw Min

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: kolem roku 1958;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: člen Státní správní rady

Aung Kyaw Min je od 1. února 2023 členem Státní správní rady (SAC). Je rovněž bývalým hlavním ministrem Rakhinského státu. SAC vede vrchní velitel Min Aung Hlaing, který od 1. února 2021 převzal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu, což demokraticky zvolené vládě brání v plnění jejího mandátu.

Jako člen SAC se generál Aung Kyaw Min přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za ně, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty a omezují svobodu shromažďování a projevu.

Jako člen SAC nese Aung Kyaw Min za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

20. 7. 2023

95.

Kyaw Swar Lin

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: generálintendant ozbrojených sil Myanmaru

Generálporučík Kyaw Swar Lin byl v květnu 2020 jmenován generálintendantem. Jedná se o šestou nejvyšší pozici v armádě Myanmaru/Barmy. Úřad generálintendanta je útvar spadající do pravomoci ministerstva obrany, který je zapojen do pořizování zbraní a vojenského vybavení pro myanmarské ozbrojené síly. Kromě toho Kyaw Swar Lin řídí Myanmar Economic Corporation (MEC), která je jedním ze dvou velkých konglomerátů a holdingových společností provozovaných armádou a která vytváří příjmy pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw).

Jako generálintendant je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě.

Kyaw Swar Lin je proto fyzickou osobou, jejíž politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která podporuje činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20. 7. 2023

96.

Myint Kyaing

také znám jako U Myint Kyaing

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 17.4.1957

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo

Myint Kyaing je od 19. srpna 2021 svazovým ministrem pro přistěhovalectví a obyvatelstvo. Předtím byl po státním převratu dne 1. února 2021 svazovým ministrem práce. Je členem Státní správní rady (SAC) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 1. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako svazový ministr plní povinnosti na podporu represivní politiky vojenského režimu v oblasti přistěhovalectví a záležitostí obyvatelstva, jako je omezování cestování občanů uvnitř země, jakož i politiky režimu vůči menšině Rohingyů, jež je v rozporu s lidskými právy. Jako ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo se rovněž účastní příprav na volby vyhlášené armádou s cílem legitimizovat nezákonný převrat v únoru 2021.

Myint Kyaing je tedy odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě a za podporu činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru.

20. 7. 2023

97.

Porel Aung Thein

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 60. až 70. léta 20. století (přibližně 50 let)

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: člen Státní správní rady

Porel Aung Thein je od 1. února 2023 členem Státní správní rady (SAC). Je rovněž členem provojenské Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP).

SAC vede vrchní velitel Min Aung Hlaing, který od 1. února 2021 převzal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu, což demokraticky zvolené vládě brání v plnění jejího mandátu.

Jako člen SAC se Porel Aung Thein přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty a omezují svobodu shromažďování a projevu.

Jako člen SAC nese Porel Aung Thein za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

20. 7. 2023

98.

Pwint San

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.7.1961

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr práce

Pwint San je od 19. srpna 2022 svazovým ministrem práce. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jeho postavení svazového ministra práce bylo opětovně potvrzeno dne 1. února 2023.

Dříve byl jmenován svazovým ministrem obchodu na období od 3. února 2021 do 19. srpna 2022.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Pod jeho vedením jsou systematicky porušována práva pracovníků, zejména práva pracovníků přidružených k opozičnímu hnutí. Jako ministr obchodu Pwint San usnadnil dovoz zboží nezbytného k udržení moci režimu (např. dovoz topného oleje). Kromě toho svými vnitrostátními aktivitami a mezinárodními kontakty přispívá k další stabilizaci nelegitimní moci vojenského režimu. Ministerstvo pod jeho vedením zároveň prohlubuje výpadky dodávek v rámci země tím, že zavádí kontroly dovozu a omezuje převod remitencí.

Pwint San je proto fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která se podílí na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20. 7. 2023

99.

Thet Khaing Win

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.7.1961

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr zdravotnictví

Dr Thet Khaing Win je od 1. února 2021 ministrem zdravotnictví a sportu. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jeho postavení svazového ministra zdravotnictví bylo potvrzeno dne 1. února 2023.

Před státním převratem byl stálým tajemníkem ministerstva zdravotnictví a sportu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Pod jeho vedením byly stovky lékařů z politických důvodů propuštěny a byly jim odebrány licence. Rovněž odmítl žádosti Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) o rozšíření přístupu k pomoci v souvislosti s pandemií. Pod jeho vedením byl na soukromé nemocnice vyvíjen tlak, aby nenajímaly lékaře, kteří odmítají pracovat ve veřejných nemocnicích pod vojenským režimem.

Dr. Thet Khaing Win je proto fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která se podílí na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20. 7. 2023“

2)

v seznamu v oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 6 odst. 1“ se doplňuje nová položka, která zní:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„19.

No. 2 Mining Enterprise (ME 2)

adresa: Ywargout Quarter, Pyinmana Township, Nay Pyi Taw, Myanmar/ Burma;

typ subjektu: státem vlastněný podnik;

místo registrace: Myanmar/Barma;

hlavní místo obchodní činnosti: Myanmar/Barma;

Telefon:09 - 067-22126

No. 2 Mining Enterprise (ME 2) je státem vlastněný podnik spadající do jurisdikce Ministerstva pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC), který rovněž působí jako regulační orgán v odvětví výroby a marketingu neželezných kovů. Státem vlastněnému podniku je svěřena pravomoc udělovat povolení a vybírat část daně ze zisků dosažených soukromými společnostmi, které jsou buď součástí tzv. „smluv o sdílení výroby“, nebo ve společném podniku s podnikem ME 2.

Ministr pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí U Khin Maung Yi byl jmenován Státní správní radou (SAC), která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Od vojenského převratu získal vojenský režim kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně No. 2 Mining Enterprise. No. 2 Mining Enterprise proto ovládán ze strany myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a generuje pro něj příjmy, čímž přispívá k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát.

Kromě toho se No. 2 Mining Enterprise účastnil různých projektů souvisejících s násilím myanmarských ozbrojených sil vůči civilnímu obyvatelstvu a porušováním jejich nejzákladnějších práv, mimo jiné prostřednictvím konfiskace půdy a nuceného přemísťování, a na tyto projekty dohlížel.

20. 7. 2023“


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/58


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1503

ze dne 20. července 2023,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Rada je i nadále hluboce znepokojena situací v Sýrii. Po více než deseti letech konflikt v Sýrii zdaleka neskončil a zůstává zdrojem utrpení a nestability.

(3)

Rada konstatuje, že syrský režim i nadále uplatňuje politiku represí. Rada se domnívá, že je nutné zachovat a zajistit účinnost stávajících omezujících opatření tím, že se dále rozvinou, přičemž se současně zachová jejich cílený a diferencovaný přístup a zohlední se humanitární situace syrského obyvatelstva. Rada má za to, že s ohledem na specifické podmínky panující v Sýrii mají z hlediska účinnosti těchto omezujících opatření zvláštní význam určité kategorie osob a subjektů.

(4)

Rada dospěla k závěru, že Írán poskytuje syrskému režimu vojenskou podporu. S ohledem na závažnost situace se Rada domnívá, že na seznam fyzických a právnických osob a subjektů obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP by měla být doplněna jedna osoba zapojená do vývoje systémů protivzdušné obrany a dodávek těchto systémů Sýrii.

(5)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v oddíle A („Osoby“) přílohy I rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňuje tato položka:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„352.

Fereydoun Mohammadi SAGHAEI

فریدون محمدی سقایی

datum narození: 1964;

státní příslušnost: Íránská

pohlaví: muž

Fereydoun Mohammadi Saghaei je zástupcem velitele vzdušných sil Islámských revolučních gard (IRGC). Odpovídá za projekt protivzdušné obrany IRGC v Sýrii. Tento projekt je součást podpory, již syrskému režimu poskytuje Írán tím, že do Sýrie posílá vojenské vybavení a personál. Fereydoun Mohammadi Saghaei tudíž podporuje syrský režim.

20.7.2023“


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 183/60


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1504

ze dne 20. července 2023,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/1999.

(2)

V prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv ze dne 8. prosince 2020 Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Rada ve svých závěrech ze dne 14. listopadu 2022 vyjádřila znepokojení nad tím, že ozbrojené konflikty mají i nadále nepřiměřený dopad na ženy a dívky po celém světě a že je stále rozšířeno sexuální a genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního násilí v průběhu konfliktů, a to jak offline, tak online. Zavázala se, že s cílem zajistit plnou odpovědnost a bojovat proti beztrestnosti zintenzivní úsilí o potírání takového násilí. Rada dále ve svých závěrech z 5. a 6. června 2014 zdůraznila, že boj proti všem formám násilí páchaného na ženách a jejich prevence a odstranění vyžaduje koordinované politiky na všech příslušných úrovních a komplexní přístup zaměřený na klíčové otázky prevence, nízké míry oznamování, ochrany, podpory obětí a trestního stíhání pachatelů i další opatření. Strategické využívání omezujících opatření tento přístup posiluje tím, že zvyšuje tlak s cílem přecházet dalšímu porušování a zneužívání a v koordinaci s dalšími nástroji Unie v rámci souboru nástrojů v oblasti lidských práv upozorňuje na tato porušování a zneužívání a na odpovědné osoby.

(4)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí (SZBP) 2020/1999, mělo být zařazeno šest osob.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 13.


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se na seznam fyzických osob obsažený v oddíle A. („Fyzické osoby“) doplňují tyto položky:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„57..

Habibullah AGHA

také znám jako

Mawlawi, Maulvi, Hadith, Sheikh

حبیب الله اغا

(v paštštině)

Funkce: úřadující ministr školství Tálibánu

Datum narození: 1954 nebo 1955

Místo narození: Vach Bakhto, Shah Wali Kot, provincie Kandahár, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Habibullah Agha byl v září 2022 jmenován úřadujícím ministrem školství Tálibánu. V této funkci uplatňoval Habibullah Agha politiku Tálibánu, jež odepírá dívkám přístup k sekundárnímu vzdělávání tím, že prodloužil zákaz pro studentky navštěvovat vyšší ročníky sekundárního vzdělávání, než je 6. ročník.

Sám Habibullah Agha navíc zpřísnil stávající politiky Tálibánu založené na diskriminaci na základě pohlaví tím, že nařídil i uzavření soukromých vzdělávacích středisek a vzdělávacích středisek řízených nevládními organizacemi, která předtím sloužila jako místo vzdělávání dívek. Nese proto osobní odpovědnost za porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za systematické represe založené na pohlaví v oblasti vzdělávání. Je osobně odpovědný za pokračující porušování základního práva afghánských dívek na sekundární vzdělávání a práva na rovné zacházení s chlapci a dívkami v oblasti sekundárního vzdělávání, v důsledku čehož jsou dívky dále vylučovány ze společnosti.

Jako úřadující ministr školství Tálibánu je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za porušování práva dívek a žen na vzdělání a práva na rovné zacházení s muži a ženami.

20.7.2023

58.

Abdul Hakim HAQQANI

také znám jako

Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai;

„Shaikhul Hadis“ Maulvi Abdul Hakim „Haqqani“

شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني

لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني

(v paštštině)

Funkce: úřadující nejvyšší soudce Nejvyššího soudu Afghánistánu dosazený Tálibánem

Qazi al-Quzzat (nejvyšší soudce)

Datum narození: 1967

Místo narození: Panjwayi, provincie Kandahár, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Abdul Hakim Haqqani je v současné době úřadující nejvyšší soudce Nejvyššího soudu Afghánistánu, kterého v roce 2021 jmenovalo vedení Tálibánu. V této funkci fakticky využíval právního systému k provádění represí vůči ženám na základě pohlaví tím, že z afghánského soudního systému vyloučil soudkyně a systematicky omezoval přístup žen ke spravedlnosti, čímž porušil zásadu rovného zacházení s muži a ženami.

Kromě své funkce úřadujícího nejvyššího soudce Tálibánu Abdul Hakim Haqqani působí jako ideologický vůdce v rámci Tálibánu a díky svému osobnímu přístupu k vůdci Tálibánu Hajbatulláhu Achúndzádovi má politický vliv na utváření ideologie Tálibánu, pokud jde o represe na základě pohlaví, zejména vydáváním pokynů pro systematické vylučování žen a dívek z veřejného života v Afghánistánu.

Jako úřadující nejvyšší soudce Nejvyššího soudu Afghánistánu dosazený Tálibánem je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za porušování práva dívek a žen na přístup ke spravedlnosti, jakož i práva na rovné zacházení s muži a ženami.

20.7.2023

59.

Abdul-Hakim SHAREI

také znám jako

Sharae; Sharie; Shara’i

عبدالحکیم شریری

(v paštštině)

Funkce: úřadující ministr spravedlnosti Tálibánu

Titul: šajch-al-hadís mawlawi

Datum narození: 1961

Místo narození: Ayub-Khil v provincii Chóst, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Poté, co Tálibán převzal moc v Afghánistánu, zahájil Abdul-Hakim Sharei jakožto úřadující ministr spravedlnosti Tálibánu soustředěné úsilí o to, aby vnitrostátní soudní systém obrátil proti afghánským ženám. Fakticky bránil udělování licencí právničkám a možnosti žen získat právní zastoupení a odvolal ženy z funkcí v rámci soudního systému. Na základě jeho pokynu přezkoumat celý právní rámec Afghánistánu bylo rovněž ukončeno uplatňování zákona o odstranění násilí páchaného na ženách.

Tyto politiky představují soustředěné úsilí o to, aby bylo odepírání spravedlnosti využíváno jako účinný nástroj na podporu systému represí na základě pohlaví tím, že jsou ženy a dívky vystavovány stavu bezpráví a beztrestnosti, za což je Abdul-Hakim Sharei přímo a osobně odpovědný.

Jako úřadující ministr spravedlnosti Tálibánu je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za porušování práv žen na přístup ke spravedlnosti, jakož i práva na rovné zacházení s muži a ženami.

20.7.2023

60.

James Mark NANDO

 

Funkce: generálmajor Jihosúdánských lidových ozbrojených sil (SSPDF)

Místo narození: Ezo, okres Ezo, Západní Equatoria, Jižní Súdán

Adresa: Džuba, Jižní Súdán

Státní příslušnost: jihosúdánská

Pohlaví: muž

James Nando je vysoký důstojník Jihosúdánských lidových ozbrojených sil (SSPDF) s hodností generálmajora. V jihosúdánském státě Západní Equatoria velí silám, které spáchaly rozsáhlé útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Síly pod jeho velením systematicky používaly sexuální a genderově podmíněné násilí jako prostředek k terorizování obyvatelstva.

Jako generálmajor je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Jižním Súdánu, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí.

20.7.2023

61.

Mahamat SALLEH Adoum Kette

také znám jako

Mahamet Salleh

 

Funkce: generál Lidové fronty pro obrodu Středoafrické republiky (FPRC)

Státní příslušnost: Středoafrická republika

Místo narození: prefektura Hautte-Kotto, Středoafrická republika

Pohlaví: muž

Mahamat Salleh jako jeden z hlavních představitelů Lidové fronty pro obrodu Středoafrické republiky (FPRC) velel ve Středoafrické republice silám, které prováděly rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo. Salleh osobně, jakož i síly pod jeho velením již řadu let v obrovském rozsahu opakovaně páchají trestné činy spočívající v sexuálním a genderově podmíněném násilí jako prostředek k terorizování civilního obyvatelstva.

Jako generál FPRC je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv ve Středoafrické republice, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí.

20.7.2023

62.

Igor Leonidovich KOLEDA

Iгор Леонiдович КОЛЕДА

(v ukrajinštině)

Игорь Леонидович

КОЛЕДА

(v ruštině)

Funkce: velitel 30. motostřelecké brigády.

Hodnost: plukovník

Datum narození: 11.12.1973

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Identifikační číslo ozbrojených sil: 540530367155

Igor Leonidovič Koleda je velitelem 30. motostřelecké brigády ruských ozbrojených sil s hodností plukovníka. Brigáda se pod jeho velením počátkem roku 2022 účastnila nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu.

Příslušníci 30. motostřelecké brigády se počátkem roku 2022 dopouštěli sexuálního a genderově podmíněného násilí páchaného na ukrajinském civilním obyvatelstvu, a to i na nejméně jedné nezletilé osobě. Ukrajinské orgány označily jednoho příslušníka 30. motostřelecké brigády za osobu podezřelou ze sexuálního násilí páchaného na ženách.

Rozsah a závažnost sexuálního násilí, jež je pácháno v oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem, svědčí o systematičtějším plánování a o tom, že ruští velitelé si jsou vědomi sexuálního násilí ze strany vojenského personálu na Ukrajině a v některých případech jej podporují, nebo dokonce nařizují.

Jako velitel 30. motostřelecké brigády je tudíž Igor Koleda odpovědný za porušování lidských práv na Ukrajině, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí.

20.7.2023“.


Top