EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c0dfd114-cdff-11eb-ac72-01aa75ed71a1

Consolidated text: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1202 ze dne 12. července 2019 o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU

02019D1202 — CS — 27.05.2021 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1202

ze dne 12. července 2019

o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU

(Úř. věst. L 189 15.7.2019, s. 71)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/260 ze dne 25. února 2020,

  L 54

31

26.2.2020

►M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/845 ze dne 26. května 2021,

  L 186

28

27.5.2021
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1202

ze dne 12. července 2019

o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU▼M1

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro zařízení a ochranné systémy určené pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracované na podporu směrnice 2014/34/EU, které jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí, se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro zařízení a ochranné systémy určené pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracované na podporu směrnice 2014/34/EU, které jsou uvedeny v příloze II tohoto rozhodnutí, se zrušují v Úředním věstníku Evropské unie od dat stanovených v uvedené příloze.

▼B

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M1
PŘÍLOHA IČíslo

Odkaz na normu

1.

EN IEC 60079-0:2018, Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky (IEC 60079-0:2017)

2.

EN 1127-1:2019, Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

▼M2

3.

EN 15188:2020

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení.

▼M1
PŘÍLOHA IIČíslo

Odkaz na normu

Datum zrušení

1.

EN 60079-0:2012 + A11:2013, Výbušné atmosféry – část 0: Zařízení – Obecné požadavky (IEC 60079-0:2011 změněno + IS1:2013)

6. července 2021

2.

EN 1127-1:2011, Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

1. února 2022

▼M2

3.

EN 15188:2007

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení.

27. listopadu 2022

Top